Tính năng Domain

Hướng dẫn sử dụng tính năng Domain

Tính năng Domain cho phép bạn sử dụng những tên miền cá nhân cho ứng dụng đang chạy trên App Engine thay vì sử dụng tên miền được tạo sẵn. Cùng với đó bạn có thể tạo chứng chỉ miễn phí cho tên miền của bạn sử dụng Let’s Encrypt.

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi qua những thao tác có thể thực hiện với Domain

Tạo Domain

Để tạo tên miền mới, tại trang danh sách App bạn chọn mục Domain ở thanh menu bên trái. Sau đó chọn nút Tạo mới Domain

image

Trong cửa sổ mở lên bạn nhập thông tin tên miền và App mà bạn muốn sử dụng tên miền này. Sau khi nhập đủ thông tin hãy ấn Xác nhận để tạo

image

Kích hoạt Domain

Mặc định khi tạo xong tên miền, tên miền của bạn sẽ ở trạng thái Chưa kích hoạt. Sau khi kích hoạt xong tên miền mới có thể sử dụng được. Nhấn vào cụm từ Chưa kích hoạt để tiến hành kích hoạt.

image

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách kích hoạt tên miền:

 • Tự động: Kích hoạt tự động thông qua BizflyCloud DNS (Khuyên dùng)

 • Thủ công: Tự trỏ bản ghi đến

  Kích hoạt Domain thông qua BizflyCloud DNS (Tự động)

  Để kích hoạt thông qua BizflyCloud DNS bạn cần tạo tên miền tại BizflyCloud DNS bằng cách ấn vào nút Tạo Domain tại BizflyCloud DNS như hình dưới:

  image

  Sau khi tạo tên miền xong bạn cần thực hiện trỏ nameserver của tên miền về BizflyCloud DNS với giá trị là 3 nameservers được trả về.

  image

  Để cập nhật nameserver cho tên miền, bạn có thể cập nhật tại nơi đã mua tên miền.

  Lưu ý: Quá trình cập nhật nameserver cho tên miền có thể mất từ 5 phút đến 48 giờ

  Sau khi kích hoạt tên miền thành công bạn có thể sử dụng tên miền này để gắn cho Service bên trong App bằng cách thêm Routing.

  image

  => Kích hoạt tên miền bằng phương thức tự động sẽ giúp bạn có thể tạo chứng chỉ miễn phí, hỗ trợ chạy giao thức HTTPS thông qua domain đăng ký.

  Kích hoạt Domain (Thủ công)

  Để kích hoạt tên miền theo hướng thủ công bạn cần thêm 1 bản ghi A với giá trị là địa chỉ IP được trả ra như hình vào trong cấu hình của tên miền:

  image

  Sau khi đã thêm bản ghi thành công, nhấn Kích hoạt để kích hoạt tên miền.

Gắn Domain vào service (Thêm Routing)

Sau khi kích hoạt Domain thành công, cột Domain của App được gắn tên miền sẽ có thêm tên miền như hình

image

Tiếp theo truy cập vào App, tìm đến Service chúng ta muốn gắn tên miền và ấn Chỉnh sửa để thêm Routing.

image

Kéo xuống phần Cấu hình Routing chọn nút Thêm Routing và nhập vào Domain và Path muốn thêm:

image

Sau khi thêm xong ấn Xác nhận thông tin service để lưu lại thay đổi. Sau khi lưu xong Service sẽ được cấu hình lại, sau khi cập nhật xong Service sẽ có 2 URL như hình. Giờ ta có thể truy cập dựa trên đường dẫn mới.

image

Gỡ Domain khỏi service

Để gỡ Domain khỏi service bạn chỉ cần xóa đi Routing đã thêm ở phần trên.

Kích hoạt TLS/SSL

Tính năng này cho phép bạn truy cập ứng dụng thông qua tên miền đã đăng ký với giao thức HTTPs thay vì HTTP như mặc định.

Tìm hiểu thêm về giao thức HTTPs ở đây:

HTTPS là gì? Những lợi ích khi sử dụng giao thức HTTPS

Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách để kích hoạt tính năng TLS/SSL:

 • Sử dụng Certificate và Private Key có sẵn. Bạn có thể mua từ các nhà cung cấp dịch vụ.
 • Sử dụng Let’s Encrypt Certificate được tạo tự động bởi BizflyCloud (Chỉ hỗ trợ với Domain kích hoạt tự động thông qua BizflyCloud DNS)

Để kích hoạt bạn chọn Kích hoạt TLS/SSL ở Domain muốn kích hoạt

image

Chọn cách thức kích hoạt SSL/TLS mong muốn và ấn Kích hoạt

image

Sau khi kích hoạt SSL/TLS thành công bạn chỉ có thể truy cập tên miền thông qua giao thức HTTPs.

Tắt kích hoạt TLS/SSL

Nếu không muốn sử dụng tính năng này nữa bạn có thể chọn tắt TLS/SSL

image

Chỉnh sửa chứng chỉ

Để chỉnh sửa chứng chỉ ta chọn Chỉnh sửa Certificate và thay đổi nội dung chứng chỉ.

image

Xóa Domain

Để xóa Domain, ta chọn Xóa Domain và nhập OK để xác nhận xóa.