Windows server: Mở rộng datadisk

Tương tự như việc mở rộng datadisk trong Linux server, bạn cũng có thể mở rộng dung lượng ổ datadisk trong Windows server một cách thuận tiện. Bài hướng dẫn này sẽ đưa ra các bước thao tác tăng dung lượng datadisk trong Windows server

resize-datadisk-win-1

1. Offline datadisk để tránh mất mát dữ liệu

Offline datadisk trong Disk Management

resize-datadisk-win-2

resize-datadisk-win-3

2. Tăng dung lượng volume lên cấu hình cần dùng

Tại trang thông tin của volume, lựa chọn Detach để gỡ bỏ volume ra khỏi server.
Lựa chọn Extend để tăng dung lượng volume cần mở rộng.
Attach để gắn lại volume vào server ban đầu

3. Extend volume bên trong server

Trong Disk Management:

resize-datadisk-win-4

Lựa chọn Extend Volume:

resize-datadisk-win-5

Tùy theo dung lượng cần mở rộng thêm để lựa chọn, nếu không có mục đích gì đặc biệt, bạn nên để mặc định:

resize-datadisk-win-6

resize-datadisk-win-7

Đợi một lát để việc mở rộng hoàn tất:

resize-datadisk-win-8

Như vậy là datadisk của bạn đã được mở rộng thành công:

resize-datadisk-win-9