Mô hình #2: VoD Deliver (transcode & truyền tải video)

Mô hình #2: VoD Deliver (transcode & truyền tải video) Triển khai như một CDN VoD có tích hợp cơ chế transcode video ngay trong quá trình truyền tải. Với mô hình này, doanh nghiệp có thể lưu trữ file video gốc ở bất kì đâu. Sau khi cấu hình serving qua VoD Deliver, chất lượng truyền tải video trên website, app di động sẽ được cải thiện tức thì.

.
.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT