Chỉ nâng cấp control plane BKE

Người dùng có thể sử dụng tính năng chỉ nâng cấp phiên bản control plane khi có nhu cầu nhưu sau:

Use case

1. Đơn giản hóa việc nâng cấp:

Nâng cấp toàn bộ cluster là một quá trình phức tạp và tốn thời gian. Bằng cách cho phép nâng cấp Control Plane riêng lẻ, người dùng chỉ cần cập nhật các chức năng cốt lõi hoặc vá các lỗ hổng bảo mật trong control plane.

2. Giảm downtime:

Nâng cấp các Worker node việc thường yêu cầu migrate các workload đang chạy khỏi các node đó, điều này có thể dẫn đến downtime cho các ứng dụng. Nâng cấp controlplane sẽ giúp tránh sự gián đoạn này, cho phép các ứng dụng tiếp tục chạy trên các nút công việc mà không bị gián đoạn.

3. Nâng cấp theo từng giai đoạn:

Việc nâng cấp control plane trước để thử nghiệm và xác nhận phiên bản mới trước và để giai đoạn sau áp dụng cho các worker node. Điều này cho phép họ xác định và giải quyết bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào trước khi ảnh hưởng đến toàn bộ cluster.

4. Tùy biến cluster theo nhu cầu:

Người dùng có thể muốn giữ các nút công việc ở một phiên bản cụ thể để tương thích với các ứng dụng nhất định trong khi nâng cấp control plane để truy cập các tính năng mới.

Đồng thời có thể triển khai thêm các worker node ở phiên bản mới để thử nghiện và migrate các workload sang, hạn chế downtime và xử lý các vấn đề tiềm ẩn có thể xảy ra.

Giải quyết nhu cầu của KH:

1. Người dùng cần các tính năng bảo mật:

Người dùng có thể sử dụng tính năng nâng cấp để ưu tiên vá các lỗ hổng bảo mật trong control plane càng sớm càng tốt. Chỉ nâng cấp control plane cho phép họ giải quyết những vấn đề quan trọng này một cách nhanh chóng mà không gây gián đoạn cho các ứng dụng đang chạy trên các worker node

2. Người dùng thử nghiệm các tính năng mới:

Nếu phiên bản control plane mới có các tính năng có giá trị, những người dùng này có thể muốn thử nghiệm trước khi triển khai cho toàn bộ cluster. Nâng cấp control plane cho phép họ thử nghiệm mà không mạo hiểm các vấn đề tương thích tiềm ẩn với các ứng dụng hiện có trên các worker node.

3. Người dùng có cấu hình cụm phức tạp:

Trong một số trường hợp, người dùng có thể có các yêu cầu cụ thể cho các worker node của họ, chẳng hạn như khả năng tương thích với các ứng dụng cụ thể. Nâng cấp control plane cho phép họ duy trì các cấu hình này trên các worker node trong khi vẫn được hưởng lợi từ các bản cập nhật cho phần mềm cho control plane.

4. Người dùng quản lý các cụm lớn, nâng cấp theo từng giai đoạn:

Đối với các cụm rất lớn với nhiều worker node, việc nâng cấp toàn bộ cluster có thể là một quá trình tốn nhiều tài nguyên và thời gian và rủi ro cao. Nâng cấp chỉ control plane có thể là một cách tiếp cận hiệu quả hơn trong những tình huống như vậy. Và có thể áp dụng nâng cấp theo từng giai đoạn các worker pool để giảm thiếu rủi ro tốt đa