Xuất hóa đơn đỏ

Giá thành trên hóa đơn (bill) của khách hàng đã bao gồm các khoản phí và thuế VAT. Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn đỏ vui lòng liên hệ với Bizfly Cloud qua: