DNS


DNS là gì?

DNS (Domain Name System - Hệ thống phân giải tên miền) được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập một tên miền tương ứng với các địa chỉ IP.
DNS được coi là danh bạ điện thoại trên Internet mà trong đó, mỗi tên miền tương ứng với tên mỗi người trong danh bạ và các địa chỉ IP sẽ tương ứng với các số điện thoại của người đó.

Tại sao cần có DNS?

Trong mạng Internet, các máy tính, thiết bị… muốn giao tiếp với nhau đều phải thông qua địa chỉ IP. Tuy nhiên, địa chỉ IP là 1 chuỗi số nhị phân, mặc dù đã được viết thành dạng thập phân trong IPv4 hoặc thập lục phân trong IPv6 nhưng vẫn rất khó nhớ đối với con người.
Vì vậy để hỗ trợ con người trong việc sử dụng Internet dễ dàng, hệ thống DNS ra đời để phân giải tên miền dễ nhớ sang dạng địa chỉ IP.

Bizfly DNS

Để giúp khách hàng dễ dàng và thuận tiện trong việc quản lý, cấu hình các tên miền. Các chuyên gia của Bizfly Cloud đã nghiên cứu và phát triển dịch vụ Bizfly DNS cho phép người dùng cấu hình tên miền nhanh chóng, tiện lợi.

Tại sao cần sử dụng DNS của Bizfly Cloud

Thuận tiện: Khi sử dụng các dịch vụ của Bizfly Cloud như Cloud Server , Load Balancer, khách hàng sẽ dễ dàng trỏ bản ghi ngay trên cùng website, không phải chuyển sang website của nhà cung cấp tên miền như trước.

Độ sẵn sàng cao: Các server DNS của Bizfly Cloud được chạy trên nhiều Data Center khác nhau giúp tăng khả năng dự phòng lên rất nhiều.

Trỏ bản ghi dễ dàng: Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng đối với người dùng, việc tạo và quản lý bản ghi của khách hàng sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng.

Cập nhật bản ghi nhanh chóng: Với tính năng DNS của Bizfly Cloud, sau khi trỏ bản ghi, kết quả sẽ được cập nhật rất nhanh. Thường sẽ nhỏ hơn 30 giây.

– Có đầy đủ các bản ghi thông dụng cơ bản như A, MX, TXT, CNAME,…

DNS của Bizfly Cloud có thể trỏ các bản ghi cho IPv6

– Các tính năng nâng cao: Bizfly DNS cung cấp thêm các tính năng nâng cao, chuyên biệt cho khách như health check, high available,…

Tìm hiểu thêm


Cập nhật mới nhất

Tháng 11 năm 2021
  • Hỗ trợ thêm bản ghi SRV