DNS

Bước 1:

Tạo tên miền trên dashboard DNS BizFly Cloud.

Sau khởi tạo thành công, ta có domain với trạng thái chưa kích hoạt

Bước 2:

Trỏ nameserver của bizfly.cloud về các địa chỉ NS trên.

Tùy theo nhà cung cấp, thường sẽ phải đợi 1 khoảng thời gian để cho DNS được cập nhật hoặc có thể flush cache với google flush cache DNS

Sau khi trỏ thành công domain sẽ chuyển sang trạng thái Đang hoạt động:

Bước 3: Tạo các bản ghi