Sử dụng App BizflyCloud Drive trên Windows


App desktop Bizflydrive giúp người dùng đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa Bizflydrive và thư mục cục bộ trên máy người dùng. 

Bước 1. Cài đặt

Link download: http://download.drive.bizflycloud.vn/Bizflydrive-vn.exe

Tải file cài đặt về máy tính của bạn, kích đúp chuột để tiến hành cài đặt

Sẽ có thông báo hiện ra do ứng dụng không rõ nhà phát triển. Vui lòng chọn Yes để tiếp tục cài đặt.

Ở các bước tiếp theo chỉ cần chọn Next để tiếp tục cài đặt cho đến khi hoàn thành.

Bước 2. Hướng dẫn sử dụng

 1. Đăng nhập tài khoản BizflyCloud Drive

  Sau khi cài đặt xong ứng dụng. Mở ứng dụng lên và chọn Log in để đăng nhập

  Nhập domain drive vào ô Server Address sau đó chọn Next

  Cấp quyền truy cập cho app qua trình duyệt. Nếu bạn không cài trình duyệt mặc định thì có thể copy lên kết sau đó paste lên trình duyệt

  Trên trình duyệt vui lòng đăng nhập tài khoản drive

  Cấp quyền cho app

  Sau khi cấp quyền bạn có thể đóng cửa sổ trình duyệt.

 2. Cài đặt thư mục đồng bộ hóa giữa máy chủ Bizflydrive từ xa và thư mục cục bộ

  Giải thích chi tiết bước cài đặt:

  Người dùng có thể chọn Sync everything from server để đồng bộ toàn bộ dữ liệu trên máy chủ về thư mục cục bộ. Nếu không người dùng có thể chỉ chọn thư mục muốn đồng bộ bằng cách chọn Choose what to sync như hình dưới đây:

  Tiếp theo chọn thư mục cục bộ để đồng bộ với máy chủ. Nếu không chọn thì Bizflydrive sẽ tự tạo thư mục có tên Bizflydrive để đồng bộ dữ liệu.

  Người dùng cũng có thể bỏ qua bước cài đặt này để cài đặt sau bằng cách chọn Skip folders configuration.

 3. Sau khi cài đặt xong app sẽ tự động bắt đầu đồng bộ hóa

  Tại giao diện điều khiển sẽ có các tùy chọn:

  • Mở thư mục được đồng bộ hóa trên máy cục bộ
  • Buộc đồng bộ hóa nếu app chưa tự động đồng bộ
  • Tạm dừng đồng bộ hóa
  • Xóa kết nối đồng bộ hóa thư mục
  • Thêm thư mục để đồng bộ hóa

  Có thể cùng lúc đồng bộ nhiều tài khoản BizfyDrive: Bằng cách chọn tài khoản -> Thêm mới, đăng xuất hoặc xóa tài khoản.

  Activity: theo dõi hoạt động đồng bộ, quá trình đồng bộ gặp lỗi sẽ thông báo cụ thể tại đây

Chú ý: Nếu bạn xóa một trong hai thư mục đồng bộ giữa drive và cục bộ thì vui lòng xóa kết nối đó trên ứng dụng hoặc khởi tạo lại thư mục để ứng dụng hoạt động đúng.

Link download: http://download.drive.bizflycloud.vn/Bizflydrive-vn.exe