Hướng dẫn


Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ Cloud Drive.

Bắt đầu sử dụng Cloud Drive


Giới thiệu tổng quát và giải thích các tính năng của Cloud Drive.
Hướng dẫn các cách truy cập, đồng bộ hóa dữ liệu mới lên Cloud Drive một nhanh chóng và đầy đủ nhất
Hướng dẫn cấu hình xác thực hai yếu tố để bảo vệ tài khoản của bạn không bị truy cập trái phép.
Hướng dẫn lấy lại mật khẩu, khôi phục tài khoản khi quên các thông tin password, email, TOTP…
Hướng dẫn cài đặt và đồng bộ hóa dữ liệu với App BizflyCloud Drive trên Windows.
Hướng dẫn cài đặt và đồng bộ hóa dữ liệu với App BizflyCloud Drive trên MacOS.
Hướng dẫn kết nối và đồng bộ hóa trực tiếp trên máy tính qua giao thức WebDAV, hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, MacOS..