Tạo một service VoD Deliver

Hướng dẫn tạo kho video

- Click vào menu ‘Video on Demand’ trên trang dashboard của Bizfly Cloud.

- Nếu người dùng lần đầu sử dụng dịch vụ Bizfly Cloud VoD thì click vào nút ‘Tạo service Transcode & truyền tải video’ trên trang intro dịch vụ.

- Nếu người dùng đã sử dụng dịch vụ Bizfly Cloud VoD rồi thì sẽ click vào nút ‘Khởi tạo Service’ trên trang dashboard của dịch vụ.

- Sau khi click vào nút khởi tạo bạn sẽ nhập các thông tin và cấu hình cho kho video của mình như tên service, cấu hình origin, cấu hình bảo vệ nội dung.

– Cấu hình origin lấy file

– Lựa chọn bật/tắt và cấu hình tính năng bảo vệ nội dung

- Sau khi đã cấu hình xong service của bạn, click vào nút ‘Khởi tạo’.

- Sau khi khởi tạo thành công, sẽ có thông báo hiện lên trên màn hình. Vậy là bạn đã tạo thành công service VoD Deliver và sẵn sàng trải nghiệm dịch vụ video chuyên nghiệp