Tạo và quản lý Snapshot

Snapshot hay một “bản sao” của volume, lưu trữ toàn bộ định dạng và dữ liệu trên volume.

Tạo snapshot

Có 2 cách tạo snapshot:

Cách 1: Tạo Snapshot cho server từ menu Snapshot

  • Chọn Cloud server —> Chọn snapshots

Untitled

Tiếp chọn menu snapshots

Untitled

Sau khi chọn xong ta sẽ vào được trang menu để tạo snapshot

  • Tại trang này sẽ có 2 kiểu lựa chọn để tạo snapshot là chọn tạo snapshot từ máy chủ hoặc tạo từ ổ cứng
  • Với máy chủ ta chọn như trong hình dưới

Untitled

  • Sau khi chọn xong ta sẽ đặt tên snapshot rồi click vào nút Tạo Snapshot
  • Các Snapshot sau khi được tạo xong sẽ hiển thị ở danh sách phía dưới.

Kết quả sau khi tạo

Untitled

Cách 2: Tạo Snapshot cho server từ menu Ổ cứng

• Chọn tab Cloud Server, sau đó chọn tab Ổ cứng phía bên dưới và click vào dấu 3 chấm, chọn Tạo snapshot

Untitled

Đặt tên cho snapshot

Untitled

• Sau khi hoàn thành , một snapshot dành cho ổ cứng được chọn sẽ được tạo ra. Danh sách các snapshot xem trong menu Snapshot

Untitled

Tạo Máy chủ từ snapshot

Trong danh sách snapshot, chọn ổ cứng,

Chọn bản snapshot muốn dùng, click vào dấu 3 chấm, chọn tạo ổ cứng

Untitled

Máy chủ mới sẽ có cấu hình từ snapshot, chọn xác nhận thông tin tạo máy chủ

Untitled

Xóa Snapshot

Để xóa snapshot, từ menu snapshot chọn snapshot cần xóa rồi click và Xóa

Untitled

Tại cửa sổ hiện ra, click vào Xóa để hoàn tất xóa snapshot.

Untitled