Tạo và quản lý Snapshot

Snapshot hay một “bản sao” của volume, lưu trữ toàn bộ định dạng và dữ liệu trên volume.

Tạo snapshot

Có 2 cách tạo snapshot:

Cách 1: Tạo Snapshot cho server từ menu Snapshot tại trang giao diện chính của trang manage.bizflycloud.vn

  • Chọn Tạo Snapshot

Sau khi chọn xong ta sẽ vào được trang menu để tạo snapshot

  • Tại trang này sẽ có 2 kiểu lựa chọn để tạo snapshot là chọn tạo snapshot từ máy chủ hoặc tạo từ ổ cứng

  • Với máy chủ ta chọn như trong hình dưới

  • Với ổ cứng ta kéo danh sách hiện ra xuống dưới và chọn như hình dưới

  • Sau khi chọn xong ta sẽ đặt tên snapshot rồi click vào nút Tạo Snapshot

  • Các Snapshot sau khi được tạo xong sẽ hiển thị ở danh sách phía dưới.

  • Với Snapshot tạo từ máy chủ sẽ ở trong tab Máy chủ, Snapshot tạo từ ổ cứng sẽ ở trong tab Ổ cứng

Tab máy chủ:

Tab ổ cứng

Cách 2: Tạo Snapshot cho server từ menu Ổ cứng

  • Chọn tab Cloud Server, sau đó chọn tab Ổ cứng phía bên dưới và click vào dấu 3 chấm, chọn Tạo snapshot

  • Sau khi hoàn thành , một snapshot dành cho ổ cứng được chọn sẽ được tạo ra. Danh sách các snapshot xem trong menu Snapshot

Tạo Máy chủ từ snapshot

Có 2 cách để Tạo máy chủ từ snapshot

Cách 1: Tạo máy chủ từ snapshot máy chủ

Với snapshot được tạo từ máy chủ, ta có thể sử dụng để tạo mới 1 máy chủ khác.

Chọn snapshot cần dùng để tạo máy chủ từ danh sách snapshot, sau đó chọn mục tạo máy chủ

Sau khi chọn, quý khách sẽ được chuyển đến trang tạo máy chủ với snapshot này và tiến hành tạo máy chủ như bình thường

Cách 2: Tạo máy chủ từ snapshot ổ cứng

Với snapshot tạo từ ổ cứng ta có thể tạo ổ cứng mới

Trong danh sách snapshot, chọn ổ cứng,

Chọn bản snapshot muốn dùng, click vào dấu 3 chấm, chọn tạo ổ cứng

Sau đó trong phần khởi tạo máy chủ, quý khách chọn tab ổ cứng và chọn ổ cứng đã được tạo trong bước trên để sử dụng.

Xóa Snapshot

Để xóa snapshot, từ menu snapshot chọn snapshot cần xóa rồi click và Xóa

Tại cửa sổ hiện ra, click vào Xóa để hoàn tất xóa snapshot.