Availability Zone và Region

Cho đến thời điểm hiện tại, Bizfly Cloud đã và đang cung cấp, hỗ trợ người dùng thực hiện tạo và sử dụng các tài nguyên trên nhiều Region với các Availability Zone khác nhau. Dựa trên các nhu cầu và đòi hỏi đặc thù về tài nguyên cloud, người dùng có thể lựa chọn các Region khác nhau để đảm bảo và nâng cao: chất lượng của dịch vụ, tính ổn định, toàn vẹn dữ liệu, … Bizfly Cloud hiện đang hỗ trợ 2 Region là: Hà Nội và Hồ Chí Minh

Hà Nội bao gồm 2 Availability Zone là HN1, HN2 và Hồ Chí Minh bao gồm Availability Zone là HCM1.

Region là gì?

Region là một khái niệm trừu tượng nói đến một hay nhiều trung tâm dữ liệu được thực hiện triển khai cùng với nhau trong cùng một phạm vi khu vực vật lý, kết nối với nhau thông qua hệ thống mạng có độ trễ thấp.

Region được thiết kế để cô lập các tài nguyên cloud nằm trên region đó với các tài nguyên nằm trên region khác. Do đó, khi thực hiện sử dụng các tài nguyên cloud, người dùng chỉ có thể nhìn thấy được các tài nguyên đang có trên mỗi region mà người dùng đã khai báo.

Availability Zone là gì?

Mỗi trung tâm dữ liệu(Datacenter) trong region sẽ đảm bảo cô lập các tài nguyên cloud và được gọi là Availability Zone. Khi người dùng thực hiện khởi tạo Cloud Servers, có thể lựa chọn Availability Zone mà region đang khai báo hỗ trợ để khởi tạo Cloud Servers đó.

Mỗi Availability Zone được Bizfly Cloud gọi là một Datacenter.

Để đảm bảo tính sẵn sàng cao của dịch vụ, người dùng có thể tạo, thiết kế ứng dụng được cung cấp và duy trì trên Cloud Servers nằm trên Availability Zone khác nhau. Trong trường hợp xảy ra sự cố thuộc về một trung tâm dữ liệu, thì Cloud Servers thuộc trung tâm dữ liệu còn lại vẫn có thể tiếp tục duy trì và cung cấp dịch vụ, đảm bảo tính sẵn sàng, toàn vẹn dữ liệu, …

Dựa trên nền tảng cung cấp dịch vụ, Bizfly Cloud có thể hỗ trợ, cung cấp việc liên kết, trao đổi thông tin của các tài nguyên cloud giữa các Datacenters khác nhau thông qua mạng LAN.

Thông tin về các dịch vụ

Cùng với việc hỗ trợ region cho quá trình tạo và sử dụng tài nguyên cloud. Chi phi sử dụng của các tài nguyên sẽ vẫn được giữ nguyên không đổi.

Dưới đây là thông tin về các dịch vụ hỗ trợ việc tạo tài nguyên sử dụng trên nhiều region: