Tính năng AutoScale

BizflyCloud App Engine Autoscale

Autoscale sử dụng làm gì?

Autoscale là tính năng giúp bạn có thể tự động mở rộng va thu nhỏ hạ tầng service của mình khi đạt đến một ngưỡng kích hoạt. Khi đạt ngưỡng kích hoạt hà tầng phục vụ cho service của bạn sẽ được mở rộng tự động bằng cách tăng số lượng bản sao (replicas) của service đó. Và sau khi không còn đạt ngưỡng kích hoạt trong một khoảng thời gian thì số lượng bản sao (replicas) sẽ được giảm xuống tự động.

Ví dụ: Bạn cấu hình Autoscale với ngưỡng kích hoạt là CPU 80%, số bản sao tối đa là 10 thì khi dịch vụ của bạn đạt CPU sử dụng ngưỡng 80% hạ tầng của bạn sẽ được tự động tăng lên đến 10 bản sao để phục vụ yêu cầu truy cập lớn từ người dùng.

Số lương bản sao tự động mở rộng có thể tăng lên rất lớn khoảng 100 bản sao (replicas).

Autoscale có thể tự động mở rộng dựa theo các thông số sau:

  • Mức độ sử dụng CPU
  • Mức độ sử dụng Memory (Sắp ra mắt)
  • Số lượng Request/giây (Sắp ra mắt)

Lợi ích khi sử dụng Autoscale

  • Tăng khả năng sẵn sàng của service
  • Giảm tình trạng quá tải của service
  • Tiết kiệm chi phí vận hành
  • Không còn cần quan tâm nhiều về hạ tầng

Kích hoạt Autoscale

Để kích hoạt Autoscale cho service, bạn truy cập vào App chứa service đó. Tại danh sách service chọn vào service bạn cần bật autoscale bằng cách nhấp vào tên hoặc chọn icon ở bên phải service

BizflyCloud App Engine Autoscale

Trong thông tin service, tại phần menu bạn chọn Autoscale. Mặc định tính năng Autoscale sẽ được tắt, để kích hoạt bạn chọn nút góc trên bên phải.

BizflyCloud App Engine Autoscale

Khi kích hoạt xong mặc định Autoscale sẽ kích hoạt với cấu hình:

  • Số Replica nhỏ nhất: 1
  • Số Replica lớn nhất: 3
  • Mức CPU sử dụng: 70%

Để chỉnh sửa lại các thông số cho phù hợp bạn chỉ cần cập nhật lại các chỉ số rồi nhấn Lưu lại

BizflyCloud App Engine Autoscale

Để tắt tính năng Autoscale ta chỉ cần tắt nút trên góc bên phải là tắt thành công.

BizflyCloud App Engine Autoscale