Tích hợp CDN

Cấu hình sử dụng CDN cho tính năng bucket static hosting của dịch vụ Simple Storage

Với tính năng bucket static hosting, người dùng sử dụng để hosting các website tĩnh của mình.

Tính năng bucket static hosting là hosting rất tốt, tuy nhiên các thành phần của trang như html, css, javascript sẽ không được cache. Dịch vụ CDN của Bizfly Cloud hỗ trợ tăng tốc độ tải cho các thành phần html, css và javascript, giúp website có tốc độ load nhanh nhất với người dùng trong khắp cả nước.

Bước 1. Cấu hình dịch vụ CDN

Trong phần cấu hình CDN, ô tên miền điền thông tin của domain muốn sử dụng (Liên quan đến cấu hình cname của domain Bước 3). Tên miền điền vào ô này sẽ là 1 phần của domain cdn sẽ sử dụng.

Tiếp theo điền domain của chức năng bucket static hosting sau khi cấu hình xong chức năng.

Ví dụ như domain : demo-bucket.hn.ss-website.bfcplatform.vn

Bước 2. Tùy biến tên miền

Dịch vụ CDN sẽ tạo 1 domain với tên miền vừa nhập ở trên : demo5-hoannv46.cdn.vccloud.vn

Trong trường hợp muốn sử dụng cname để có thể đặt domain dạng static. thì cần điền domain cần custom vào ô “Tên miền CDN tùy chỉnh

Sau đó ấn “Hoàn thiện và tích hợp”

Bước 3. Cấu hình cname trong phần cấu hình dns của domain

Ví dụ cấu hình domain trong dịch vụ CDN.

Trường hợp chỉ đặt DNS only thì sẽ không có HTTPS

Trường hợp cấu hình Proxied, domain sẽ có HTTPS.

Bước 4. KIểm tra lại domain hoạt động đúng như config không

Trong trường hợp có hiển thị lỗi có message dạng ‘No Such Bucket’ cần vào Phần cấu hình CDN sau đó đổi giá trị của Host header theo domain hiện tại đang sử dụng làm domain để truy cập.

**** Trong trường hợp muốn sử dụng SSL khi đã sử dụng CNAME cần làm theo hướng dẫn upload Certificate. Sau đó cấu hình tùy biến tên miền chọn tên của certificate đã upload.**

https://docs.bizflycloud.vn/cdn/resources/config_ssl

**** Trong trường hợp không có SSL cần liên hệ với bên support để được hướng dẫn**

https://manage.bizflycloud.vn/ticket/