Câu hỏi thường gặp

1. App Engine hỗ trợ những ngôn ngữ lập trình nào? Những ứng dụng thế nào?

Trả lời: Hiện tại các ngôn ngữ App Engine đang hỗ trợ gồm: Java, Golang, .Net, NodeJS, PHP, Ruby, Python và 2 Webserver Nginx, Apache. Nếu ứng dụng của bạn không được hỗ trợ thì bạn có thể đóng gói thành image và triển khai lên App Engine một cách bình thường.


2. App Engine có hỗ trợ tương tác thông qua CLI không ?

Trả lời: Hiện tại App Engine chỉ hỗ trợ tương tác thông qua giao diện website, tuy nhiên trong tương lai gần chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm tương tác qua CLI


3. Khi chuyển ứng dụng đang chạy ở Heroku sang App Engine thì có cần phải thay đổi gì không?

Trả lời: Cơ chế phát hiện ngôn ngữ và đóng gói ứng dụng của App Engine, Heroku hay một vài bên nhà cung cấp dịch vụ PaaS về cơ bản là giống nhau. Chính vì vậy, nếu ứng dụng của bạn đã chạy ổn định ở các bên khác thì bạn không cần thay đổi gì ở trong source code để deploy lên App Engine.


4. Cấu hình sử dụng thử của BizflyCloud App Engine là thế nào?

Trả lời: Cấu hình tối đa cho người dùng thử như sau:

  • Số Application tối đa: 1 (Tối đa 2 service trong application - mỗi service tối đa 3 replicas)
  • Cấu hình tối đa cho service: 1CPU - 2GB Memory
  • Số volume tối đa: 2 (Dung lượng tối đa mỗi volume 5GB)
  • Số Domain tối đa: 1 Hiện tại thời hạn dùng thử chưa có giới hạn!

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng nhiều tài nguyên hơn hãy liên hệ hỗ trợ để được nâng cấp.