Tạo Backup Schedules

Bizfly Cloud Database là dịch vụ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây giúp người dùng, doanh nghiệp triển khai một giải pháp quản trị dữ liệu hiệu quả, đảm bảo khả năng khôi phục toàn vẹn dữ liệu trong các tình huống sự cố thảm họa. Đồng thời thực hiện giám sát thông tin liên quan đến hệ quan trị cơ sở dữ liệu của người dùng, tự động điều chỉnh khả năng lưu trữ dữ liệu theo nhu cầu sử dụng tài nguyên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bizfly Cloud Database là dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Bizfly Cloud trong thời gian Beta và dùng thử. Các nội dung liên quan đến chi phí sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo.


Backups Schedules là tính năng cho phép hệ thống tự động tạo backup cho Database Node mà bạn đã lựa chọn để cấu hình.
Có thể thực hiện tự động backup theo ngày, tuần, … và lựa chọn số bản backup có thể giữ lại.

Tạo Backup Schedules

Để tạo Backup Schedules, cần thực hiện như sau:

  1. Truy cập đến trang quản lý dịch vụ, chọn Backup Schedules:

Untitled

  1. Chọn Tạo Backup Schedule, để tiến hành tạo:

  2. Lựa chọn. Database Node, và cấu hình các thông tin:

Untitled

  1. Chọn Tạo Backup Schedule để tiến hành tạo Backup Schedules

Untitled