Chính sách sử dụng

BizflyCloud App Engine là một sản phẩm dạng Platform as a Service, bạn sẽ kiểm soát ứng dụng và dữ liệu chạy trên App Engine. Tuy nhiên sẽ có một số loại ứng dụng không được phép chạy trên App Engine. Sau đây là những loại ứng dụng bị cấm chạy trên BizflyCloud App Engine:

  • Chạy các ứng dụng bất hợp pháp (Game cờ bạc, trang web vi phạm pháp luật,…)
  • Sử dụng tài nguyên để đào coin gây ảnh hưởng hệ thống chung

Khi phát hiện ra các ứng dụng trên BizflyCloud có quyền tắt và xóa ứng dụng này khỏi hệ thống mà không cần xác nhận từ khách hàng.

Trong quá trình triển khai ứng dụng lên trên BizflyCloud App Engine việc triển khai các ứng dụng bị dính lỗ hổng là không thể tránh khỏi. Nhận thấy mối nguy hiểm của việc này, đội ngũ BizflyCloud sẽ đưa các cảnh báo cho khách hàng có ứng dụng dính lỗ hổng. Nếu lỗ hổng là nghiêm trọng, đội ngũ BizflyCloud có thể sẽ tiến hành tắt dịch vụ nếu cần thiết.