Tích hợp Drupal

Bước 1: Khởi tạo tên miền trên trang dashboard của Bizfly Cloud sau đó hệ thống sẽ tự động tạo tên miền CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn. Bạn sẽ sử dụng tên miền CDN này để tích hợp vào website của mình.

Bước 2: Cài đặt module Drupal CDN

Truy cập https://www.drupal.org/project/cdn, chuyên tới mục Downloads, chọn phiên bản module CDN phù hợp, nhấp chuột phải chọn Copy Link Address

Đăng nhập vào trang quản trị Drupal

Chọn Modules → Install new modules

Dán đường link vừa copy vào ô Install from a URL rồi nhấn Install

Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, vào lại Modules, xuống mục Performance and Scalability và tích chọn Enable CDN rồi nhấn Save configuration.

Bước 3: Cấu hình

Chọn mục Configure vừa xuất hiện trong ô CDN

Tại tab General chọn Enable trong mục Status

Chuyển sang tab Details chọn Origin Pull trong Mode rồi điền domain website chạy CDN vào CDN mapping

Cuối cùng chọn Save configuration.

Nếu hộp thoại cảnh báo xuất hiện, chọn Aggregate and compress CSS files

Sau đó vào mục Bandwidth Optimization, tích chọn vào 2 ô Aggregate and compress CSS files và Aggregate JavaScript files rồi nhấn Save configuration

Bước 4: Kiểm tra CDN hoạt động