Sử dụng App BizflyCloud Drive trên MacOS


App desktop BizflyDrive giúp người dùng đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa BizflyDrive và thư mục cục bộ trên máy người dùng. 

Bước 1. Cài đặt

Link Download: https://ps.drive.bfcplatform.vn/s/Lr2MfnmSyMawqLr

Sau khi tải file cài đặt BizflyDrive cho hệ điều hành MacOS về, kích đúp chuột vào file để mở. Kéo thả file Bizflydrive.app vào thư mục Applications trên máy. Sẽ có xuất hiện thông báo do máy không xác nhận được nhà phát triển ứng dụng. Bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây:

 • Vào System Preferences.. (Biểu tượng quả táo góc trên cùng bên trái)

 • Chọn Security & Privacy

 • Kích chọn biểu tượng ổ khóa để cấp quyền cho hành động của bạn

 • Tại mục All apps downloaded from chọn App Store and identified developers

 • Sau đó vui lòng mở lại ứng dụng

Bước 2. Hướng dẫn sử dụng

 1. Đăng nhập vào Bizflydrive

  Cấp quyền truy cập cho app qua trình duyệt. Nếu bạn không cài trình duyệt mặc định thì có thể copy lên kết sau đó paste lên trình duyệt

  Cấp quyền truy cập cho app desktop

  Sau khi cấp quyền bạn có thể đóng cửa sổ trình duyệt.

 2. Cài đặt thư mục đồng bộ hóa giữa máy chủ Bizflydrive từ xa và thư mục cục bộ.

  Giải thích chi tiết bước cài đặt

  Người dùng có thể chọn Sync everything from server để đồng bộ toàn bộ dữ liệu trên máy chủ về thư mục cục bộ. Nếu không người dùng có thể chỉ chọn thư mục muốn đồng bộ bằng cách chọn Choose what to sync

  Tiếp theo chọn thư mục cục bộ để đồng bộ với máy chủ. Nếu không chọn thì Bizflydrive sẽ tự tạo thư mục có tên Bizflydrive để đồng bộ dữ liệu.

  Người dùng cũng có thể bỏ qua bước cài đặt này để cài đặt sau bằng cách chọn Skip folders configuration.

 3. Sau khi cài đặt xong app sẽ tự động bắt đầu đồng bộ hóa

  Tại giao diện điều khiển sẽ có các tùy chọn:

  • Open folder: Mở thư mục được đồng bộ hóa trên máy cục bộ
  • Force sync now: Bắt đầu đồng bộ hóa nếu app chưa tự động đồng bộ
  • Pause sync: Tạm dừng đồng bộ hóa
  • Remove folder sync connection: Xóa kết nối đồng bộ hóa
  • Add Folder Sync Connection: Thêm thư mục để đồng bộ hóa

  Có thể cùng lúc đồng bộ nhiều tài khoản BizfyDrive

  Trên hệ điều hành MacOS ứng dụng có thể chia sẻ nhanh những file vừa đồng bộ hóa như trên giao diện web:

Chú ý: Nếu bạn xóa một trong hai thư mục đồng bộ giữa drive và cục bộ thì vui lòng xóa kết nối đó trên ứng dụng hoặc khởi tạo lại thư mục để ứng dụng hoạt động đúng.

Link Download: http://download.drive.bizflycloud.vn/Bizflydrive_vn.dmg