Các thông số giám sát Server

Ý nghĩa các thông số monitor 1 server

  • CPU percent: CPU percentage là tỷ lệ phần trăm sử dụng CPU được tính dựa trên process time. CPU percent đầu tiên là để định lượng mức độ bận rộn (busy) chung của hệ thống. Khi mức sử dụng CPU cao, người dùng có thể gặp độ trễ. Việc sử dụng CPU cao như vậy cho thấy sức mạnh xử lý của CPU không đủ, hoặc có ứng dụng bất thường(hoặc ứng dụng lỗi) chạy làm tăng tải của hệ thống.

  • Memory Used và Memory Free: Mức độ sử dụng/ nhàn rỗi của RAM trong hệ thống. Lượng RAM sử dụng bao gồm cả phần cache. Khi lượng RAM sử dụng tăng cao có thể dẫn đến hệ thống bị treo khiến các ứng dụng bị crash và việc truy cập vào máy chủ bị khó khăn và phải reboot máy chủ để giải phóng RAM. Lúc đấy cần phải kiểm tra các ứng dụng nào chiếm RAM hệ thông với các lênh top, htop…

  • IOPS: Input/Output operation per Second là đơn vị đo lường được sử dụng cho các thiết bị lưu trữ như HDD, SSD – cho biết số lượng tác vụ Write hoặc Read được hoàn thành trong 1 giây. thông số IOPS càng cao thì tốc độ xử lý càng nhanh, số tác vụ được xử lý sẽ nhiều hơn, và tất nhiên, hiệu năng của ứng dụng trên hệ thống sẽ cao hơn. Tuy nhiên, có trường hợp IOPS quá cao đến giới hạn vật lý sẽ gây ra tình trạng thắt cổ chai (IOPS quá cao –> Latency cao –> giảm throughput). Thông thường IOPS write của HDD lớn nhất khoang 150 còn của SSD là 7k.

  • Disk write byte và read byte: Tốc độ đọc và ghi của ổ cứng, ảnh hưởng đế tốc độ của ứng dụng và tải của hệ thống. Thông thường ổ HDD có tốc độ đọc ghi trung bình khoảng 20MB/s đọc và 30MB/s write còn SSD thì gấp khoảng gấp 5 lần.

  • Network TX và netwwork RX: network TX (Transmit) là lưu lượng đi ra từ hệ thống còn network RX( Reciver) là lựu lượng đi vào hệ thống trên từng card mạng. Nếu lưu lượng gửi hoặc nhận tăng vọt có thể dẫn đến hiện tượng ngẽn mạng dẫn đến bị đứt kết nối( không thể ping , truy cập hệ thống và ứng dụng) . Nguyên nhân tăng đột ngột có thể là do bị tấn công/up mã độc trên hệ thống