Copy file lên Windows Server

Để chuyển file giữa máy client là Windows sang một server Windows, chúng ta có thể thao tác đơn giản bằng chức năng share resources trên Remote Desktop.

Mở Remote Desktop Connection:

**remote-copy-6**

vào tab Local Resources

remote-copy-2

Click nút more, bạn sẽ thấy một danh sách các tài nguyên bạn có thể forward đến máy đang được remote.

remote-copy-3

click vào ổ đĩa bạn chọn

remote-copy-4

Giờ bạn có thể kết nối đến máy tính được remote

remote-copy-6

Bây giờ nếu bạn mở Explorer trên máy tính được remote bạn sẽ thấy ổ đĩa và thực hiện copy file qua lại như bình thường.

remote-copy-6