Hướng dẫn sử dụng


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BIZFLY DNS

Chuẩn bị

Để sử dụng được dịch vụ Bizfly DNS, bạn cần có
– Tên miền thuộc sở hữu của bạn.
– Tài khoản dịch vụ tại Bizfly Cloud (Đăng ký tại đây)
– Công cụ kiểm tra: dig, nslookup hoặc Google Dig

CÁC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Hướng dẫn thêm tên miền vào dịch vụ Bizfly DNS
Bản ghi A dùng để trỏ tên miền tới các địa chỉ IPv4.
Bản ghi AAAA dùng để trỏ tên miền tới các địa chỉ IPv6.
Bản ghi AA cho phép trỏ nhiều địa chỉ IP vào một bản ghi A, cùng với healthcheck, bản ghi A sẽ roundrobin giữa các backend active với nhau.
Bản ghi Active-Passive là bản ghi A có khả năng failover giữa 2 backend với nhau (bản ghi AP chỉ có 2 giá trị active và passive).
Bản ghi CNAME cho phếp chuyển hướng truy cập sang tên miền khác.
Bản ghi MX và TXT thường sử dụng cho dịch vụ Mail Exchange.
Với bản ghi GeoIP, DNS server sẽ phân giải địa chỉ theo từng vị trí địa lý của client request tới. Cùng với healthcheck thì mỗi vùng địa lý có thể cấu hình nhiều backend địa chỉ IP khác nhau và cách hoạt động tương tự như bản ghi AA ở mỗi vùng.
Bản ghi GEOCNAME tương tự bản ghi GEOIP, thay vì sử dụng IPv4 thì bạn sẽ cấu hình sang các tên miền khác nhau.
Bản ghi AA cho phép trỏ nhiều địa chỉ IP vào một bản ghi A, cùng với healthcheck, bản ghi A sẽ roundrobin giữa các backend active với nhau.
Healthcheck là một tính năng đặc biệt trong dịch vụ DNS của Bizfly Cloud. Với tính năng healthcheck, người dùng có thể cấu hình 1 bản ghi A với nhiều backend server khác nhau và sẽ loại các backend không hoạt động (có trạng thái DOWN) ra khỏi truy vấn đến tên miền.