Tạo và xoá cluster

Tạo cluster

Tạo mới một Kubernetes cluster bằng cách nhấn vào nút Tạo cluster tại giao diện quản lý Kubernetes Engine hoặc trong menu Khởi tạo được đặt ở thanh điều hướng.

Untitled

Lựa chọn phiên bản Kubernetes phù hợp, các phiên bản được cập nhật liên tục theo các release chính thức từ Kubernetes

Untitled

Lựa chọn VPC cho cluster.

Untitled

  • Tips: Bạn có thể đặt tên và thêm tag cho cluster để dễ dàng quản lý khi có nhiều cluster

Sau đó tuỳ chỉnh các lựa chọn liên quan đến node pools và cấu hình từng worker node như CPU, RAM, Disk, …

Ta nhập tên từng Node, chọn gói Network cho node:

Untitled

Untitled

Worker node là một Cloud Server tham gia vào cluster, các container workload của bạn sẽ được chạy ở đây.

Node pool là một nhóm các worker node có cấu hình giống nhau và đặt ở cùng một Availability Zone (Data center)

Ta chọn loại máy chủ

Untitled

Mỗi pool có thể tự động tăng/giảm số lượng node bằng cách tích chọn option Auto scale, xem thêm Cluster Autoscaler

Untitled

  • Tips: Sử dụng nhiều node pool để phân nhóm các worker node có cấu hình khác nhau giúp tối ưu tài nguyên

Cuối cùng đặt tên cho cluster và nhấn Xác nhận tạo, sau đó hãy chờ vài phút để cluster được khởi tạo hoàn chỉnh.

Untitled

Untitled

Vậy là ta đã tạo thành công

Untitled

Truy cập cluster

Nếu sử dụng giao diện dòng lệnh kubectl hãy tải file KUBECONFIG bằng cách nhấn vào nút Tải file cấu hình trong dropdown menu phía bên cạnh tên cluster.

  • Lưu ý: File cấu hình có thời gian hiệu lực là 7 ngày kể từ khi tải về

Ngoài ra Bizfly Kubernetes Engine hỗ trợ sẵn giao diện quản lý GUI cho cluster, truy cập bằng cách ấn vào nút Dashboard phía bên cạnh tên cluster.

https://docs.bizflycloud.vn/assets/images/kubernetes-engine/kubernetes-dashboard.png

Xoá cluster

Chọn Xoá cluster từ dropdown menu phía bên cạnh tên cluster và xác nhận thao tác

  • Hãy thận trọng: Cluster đã xoá không thể phục hồi

Untitled

Sau đó nhập OKxác nhận xóa

Untitled