Cấu hình tùy chỉnh tên miền cho S3 Static Website Hosting sử dụng CDN

S3 Website Hosting (S3 Static Website Hosting) là một tính năng của dịch vụ S3 cho phép bạn tạo và duy trì một trang web tĩnh mà không cần phải cài đặt hoặc quản lý máy chủ web truyền thống. Bạn có thể sử dụng tính năng này để tạo các trang web tĩnh như trang giới thiệu sản phẩm, blog cá nhân, trang web cá nhân, và nhiều loại trang web khác.

Dưới đây là một số bước cơ bản để sử dụng Bizfly Cloud S3 như một nơi lưu trữ và cung cấp static web:

 1. Tạo một Bucket S3: Bắt đầu bằng việc tạo một bucket S3 trong tài khoản Bizfly Cloud S3 của bạn. Bucket này sẽ được sử dụng để lưu trữ tất cả các file và object liên quan đến trang web của bạn. Lưu ý: tên bucket phải trùng với tên miền hoặc tên miền phụ của bạn.

  create-bucket.png

 2. Thêm static file: Tải lên các tệp HTML, CSS, JavaScript và tất cả các static file khác mà trang web của bạn cần vào bucket S3. Lưu ý: static file cần được phân quyền public read

  upload.png

 3. Cấu hình quyền truy cập: Đảm bảo rằng file trong bucket S3 được cấu hình sao cho người dùng bên ngoài internet có thể truy cập chúng. Nếu bucket đã được phân quyền public khi tạo bucket thì có thể bỏ qua bước này.

 4. Cấu hình Static Website Hosting: Trong phần cấu hình của bucket S3, bạn có thể chọn tính năng “Static Website Hosting”. Tại đây sẽ yêu cầu bạn chỉ định file index và file error mà S3 sẽ sử dụng khi ai đó truy cập vào domain của bạn.

  static.png

 5. Kiểm tra: S3 đã tạo một đường dẫn tới static website

  test1.png

 6. Truy cập Bizfly Cloud CDN

  cdn.png

 7. Cấu hình CDN từ đường dẫn S3 website: sử dụng CDN cho một trang web lưu trữ trên S3 (S3 website) mang lại nhiều lợi ích về cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Hơn nữa CDN cũng cung cấp bảo mật thông tin với giao thức HTTPS, giúp bảo vệ dữ liệu của người dùng khi truy cập trang web.

  creatcdn.png

 8. Kiểm tra: CDN đã tạo một đường dẫn tới static website. Đường dẫn này cũng đã được kèm theo bảo mật SSL.

  test2.png

 9. Cấu hình DNS tạo bản ghi CNAME: Truy cập vào nơi cấu hình DNS dành cho tiên miền của bạn và tạo một bản ghi CNAME trỏ tới đường dẫn mà Bizfly Cloud CDN đã tạo ra

  dns.png

 10. Kiểm tra: Tên miền của bạn đã được trỏ tới static website của S3

  test3.png

Như vậy, với việc sử dụng Bizfly Cloud S3 để lưu trữ trang web tĩnh, người dùng có thể tận dụng khả năng mở rộng và độ tin cậy của S3 mà không cần phải quản lý các thành phần phức tạp như ở máy chủ web truyền thống.