Thay đổi Cấu hình và loại máy chủ

Bạn có thể tăng giảm cấu hình ( CPUs, RAM ) của Cloud Server hoặc đổi loại máy chủ tùy theo nhu cầu sử dụng.

1. Thay đổi cấu hình

Để thực hiện thay đổi cấu hình, ta vào giao diện quản lý cloud server tại manage.bizflycloud.vn và chọn server cần thay đổi cấu hình.

Untitled

Chọn server cần thay đổi cấu hình.

Untitled

Sau đó chuyển qua tab Đổi Cấu hình rồi chọn cấu hình bạn muốn và nhấn Xác nhận thông tin.

Untitled

Ta nhấn Thanh toán để thay đổi cấu hình.

Untitled

Đợi quá trình thay đổi cấu hình hoàn tất là bạn có thể truy cập lại server rồi.

Untitled

2. Đổi loại máy chủ

Chú ý: Các dòng máy chủ từ Prenium trở lên không thể xuống basic. Ta thấy Server đang là premium.

Untitled

Sau đó chuyển qua tab Đổi loại máy chủ rồi chọn cấu hình bạn muốn và nhấn Xác nhận thông tin.

Untitled

Ta đã thấy server đã đổi thành Enterprise rồi nhé.

Untitled