Tính năng Volume

BizflyCloud App Engine volume create

Mô tả

App-Engine Volume cho phép bạn tạo ra 1 phân vùng lưu trữ (disk storage) cố định (persistent) trên dịch vụ của bạn. Dữ liệu lưu trữ trong phân vùng này sẽ không bị mất đi khi dịch vụ khởi động lại. Volume phù hợp sử dụng cho các ứng dụng stateful, các ứng dụng cần lưu trữ dữ liệu, trạng thái dịch vụ..

Hướng dẫn sử dụng Volume trong App Engine

Tạo volume

Truy cập vào đường dẫn: https://beta.manage.bizflycloud.vn/app-engine/ Sau đó bấm vào mục Volume như phần bôi đỏ trong ảnh phía dưới.

BizflyCloud App Engine volume create

Bạn sẽ được chuyển tới giao diện quản trị Volume của AppEngine .Trong giao diện này, nếu bạn chưa tạo volume trước đó thì danh sách sẽ trống (Không có dữ liệu). Bấm vào nút + Tạo volume để tạo volume mới.

BizflyCloud App Engine create new volume

Giao diện tạo volume cho phép bạn nhập vào các thông số khởi tạo bao gồm:
 • Tên volume
 • Dung lượng volume
 • Loại volume:
  • SSD
  • HDD (Sắp ra mắt)
 • Mode
  • Read write many
  • Read write One

BizflyCloud App Engine create new volume page

Trong trường hợp bạn muốn mount volume vào dịch vụ đã tạo trước đó. Bấm vào nút Gắn Vào Service và điền thêm các thông tin theo số như ảnh bên dưới.

BizflyCloud App Engine create new volume page

Lưu ý: Bạn có thể gắn volume của mình vào nhiều service. Trong trường hợp chọn mode của volume là Read Write Many thì có thể nhiều service dùng chung 1 volume.
Sau khi bấm nút tạo volume, bạn sẽ được điều hướng đến trang danh sách volume có thông tin volume mà bạn vừa tạo trước đó.

BizflyCloud App Engine create new volume page

Trong trường hợp tạo volume mà không chọn Gắn Vào Service thì danh sách volume sẽ có thêm nút Gắn vào Service và phần Mount Point sẽ trống.

BizflyCloud App Engine create new volume page

Để gắn vào dịch vụ của mình, bạn bấm vào nút Gắn vào service sau đó chọn app, service và mountpoint rồi bấm xác nhận

BizflyCloud App Engine create new volume page

Bạn có thể kiểm tra volume đã được mount vào dịch vụ của mình bằng tính năng Console.

BizflyCloud App Engine create new volume page

Chỉnh sửa volume

Hiện tại tính năng chỉnh sửa volume cho phép người dùng đổi tên volume, thêm và xóa volume khỏi service đang dùng. Để edit volume thao tác bấm vào dấu sau đó chọn Chỉnh sửa

BizflyCloud App Engine edit volume page

Thay đổi các trường theo mong muốn của bạn rồi bấm nút Xác nhận thông tin Volume. Các trường thông tin có thể cập nhật vui lòng xem ảnh bên dưới.

BizflyCloud App Engine edit page

Xóa volume

Để xóa volume, tại giao diện danh sách volume bấm vào nút và chọn xóa volume

BizflyCloud App Engine edit page