Cách sử dụng Database Query Analytics Dashboard

Bizfly Cloud Database là dịch vụ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây giúp người dùng, doanh nghiệp triển khai một giải pháp quản trị dữ liệu hiệu quả, đảm bảo khả năng khôi phục toàn vẹn dữ liệu trong các tình huống sự cố thảm họa. Đồng thời thực hiện giám sát thông tin liên quan đến hệ quan trị cơ sở dữ liệu của người dùng, tự động điều chỉnh khả năng lưu trữ dữ liệu theo nhu cầu sử dụng tài nguyên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bizfly Cloud Database là dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Bizfly Cloud trong thời gian Beta và dùng thử. Các nội dung liên quan đến chi phí sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo.


Giới thiệu về Query Analytics Dashboard

Database Query Analytics Dashboard cung cấp cho khách hàng một dashboard để có thể theo dõi, cho biết các truy vấn được thực hiện như thế nào và chúng dành thời gian ở đâu. Cho phép bạn phân tích các truy vấn cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu cũng như tìm và khắc phục nguồn gốc của sự cố.

Query Analytics Dashboard

Lưu ý: Để sử dụng tính năng này, người dùng cần phải chủ động cấu hình cho phép dashboard collect các metrics

Cách sử dụng Query Analytics Dashboard với MySQL/ MariaDB

Để có thể sử dụng Query Analytics Dashboard đối với MySQL/ MariaDB, người dùng cần phải cấu hình cho phép dashboard collect metrics thông qua option: performance_schema với các mô tả tương ứng như sau:

 • Để cho phép collect metrics (Đây là giá trị default)

  Thông số Giá trị Yêu cầu restart
  performance_schema ON
 • Không cho phép collect metrics

  Thông số Giá trị Yêu cầu restart
  performance_schema OFF

người dùng có thể cấu hình thông qua giao diện của dashboard bằng configuration parameters như sau:

 • Để cho phép collect metrics (Đây là giá trị default)

  configuration-groups-enable-performance-schema.png

 • Không cho phép collect metrics

  configuration-groups-enable-performance-schema.png

Tham khảo thêm

Cách sử dụng Query Analytics Dashboard với MongoDB

Để có thể sử dụng Query Analytics Dashboard đối với MongoDB, người dùng cần phải cấu hình cho phép dashboard collect metrics thông qua các options với các mô tả tương ứng như sau:

 • Để cho phép collect metrics

  Thông số Giá trị Yêu cầu restart
  operationProfiling.mode “all”
  operationProfiling.slowOpThresholdMs 0
 • Không cho phép collect metrics

  Xóa bỏ các options đã cấu hình ở trên khỏi configuration parameters groups đang cấu hình cho các database nodes

Cách sử dụng Query Analytics Dashboard với PostgreSQL

Để có thể sử dụng Query Analytics Dashboard đối với MongoDB, người dùng cần phải cấu hình cho phép dashboard collect metrics thông qua các options với các mô tả tương ứng như sau:

 • Để cho phép collect metrics

  Thông số Giá trị Yêu cầu restart
  shared_preload_libraries “pg_stat_statements”

  vì option shared_preload_libraries cho phép cấu hình nhiều giá trị khác nhau đồng thời, nên tùy vào giá trị hiện có mà người dùng cần linh hoạt trong việc cấu hình

  Sau khi thực hiện cấu hình option trên và thực hiện apply. Người dùng cần cấu hình cho từng database riêng biệt của postgres. Để thực hiện điều này, tiến hành truy cập đến database cần cấu hình và thực hiện tạo extension cho database đó. Ví dụ:

    \c characters
    CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_stat_statements;
  
 • Không cho phép collect metrics

  Xóa bỏ các options đã cấu hình ở trên khỏi configuration parameters groups đang cấu hình cho các database nodes