Messaging

Bên cạnh công cụ trao đổi “không đồng thời” là diễn đàn và công cụ trao đổi “đồng thời” là Chat, Moodle còn hỗ trợ một công cụ khác cho phép trao đổi mang tính chất riêng tư giữa hai người dùng. Đó chính là công cụ Messaging.

Sử dụng Thông điệp

Khác với diễn đàn và Chat, thông điệp cá nhân không nằm trong phạm vi của một khóa học, người dùng này có thể gửi các thông điệp cá nhân cho một người dùng khác không cùng khóa học với mình. Trong thẻ Profile thuộc trang quản lý cá nhân, chọn nút Messages để mở ra cửa sổ của trang thông điệp cá nhân

Cửa sổ thông điệp cá nhân “messages”

Để tăng cường việc sử dụng thông điệp cá nhân trong khóa học, giáo viên có thể thêm vào khối Messages và/hoặc khối Online users (Các thành viên trực tuyến) trên trang chính của khóa học Khối Online users và khối Messages

Gửi Thông điệp

Các bước gửi một thông điệp:

 1. Mở cửa sổ trang thông điệp cá nhân, bằng cách sử dụng nút Messages trong thẻ Profile thuộc trang quản lý cá nhân hoặc sử dụng liên kết Messages trong khối cùng tên.
 2. Trên cửa sổ trang thông điệp cá nhân, chọn vào thẻ Search để tìm người muốn gửi thông điệp. Nếu cần, đánh dấu vào tùy chọn Only in my courses (Chỉ trong các khóa học của tôi), sau đó gõ tên của cần tìm vào ô Name. Sau đó, chọn nút Search, Moodle sẽ hiển thị danh sách những người có tên phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.
 3. Chọn người cần gửi thông điệp bằng cách chọn tên của người đó. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện và con trỏ đang đứng trong ô dùng để gõ thông điệp. Gõ nội dung vào ô này, sau đó chọn nút Send message (Gửi thông điệp), bản sao của nội dung vừa gõ sẽ xuất hiện ở phần phía trên của ô gõ nội dung kèm theo tên của người dùng và thời gian thực hiện.

Đọc và trả lời Thông điệp

Khi có một thông điệp được gửi đến, cửa sổ thông điệp cá nhân sẽ hiện ra. Trên khối Messages sẽ hiển thị tên của người đã gửi kèm theo một liên kết để xem thông điệp đó. Nếu chọn nhận thông điệp qua email (xem phần thiết lập thông điệp cá nhân), một bản sao của thông điệp đó sẽ được gửi đến email của người dùng sau khoảng thời gian mà người dùng đã thiết lập nếu ngay lúc đó người dùng không đăng nhập vào khóa học.

Có thông điệp gửi đến: Sau khi đọc thông điệp gửi đến, người dùng có thể viết trả lời và chọn nút Send Messages.

Tìm kiếm Thông điệp

Ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm người dùng, thẻ Search trên cửa sổ Messages còn cho phép tìm kiếm dựa trên từ khóa những thông điệp mà giáo viên đã gửi đi hoặc nhận được.

Quản lý các liên hệ

Người dùng có thể thêm liên hệ vào danh sách liên hệ của mình bằng cách chọn biểu tượng Add contact (Thêm một liên lạc) hình mặt người ở bên cạnh tên của họ trong cửa sổ Thông điệp cá nhân. Tương tự, người dùng cũng có thể khóa liên hệ hay xóa liên hệ đã thêm vào danh sách trước đó bằng cách chọn các biểu tượng tương ứng.

Lưu trữ Thông điệp

Người dùng có thể xem những thông điệp đã gửi đi hoặc nhận từ một người nào đó bằng cách chọn biểu tượng Messages History (Lịch sử các thông điệp) ở bên cạnh tên của người đó trong cửa sổ thông điệp cá nhân.

Các thiết lập

Giáo viên có thể thay đổi thiết lập cho công cụ thông điệp cá nhân thông qua thẻ Settings (Các thiết lập) trong cửa sổ thông điệp cá nhân. Các thiết lập bao gồm:

 • Tự động hiển thị cửa sổ thông điệp khi tôi có thông điệp mới (Automatically show Message window when I get new messages): lưu ý đối với thiết lập này là trình duyệt của người dùng cần được thiết lập sao cho không chặn các pop-up từ trang web của khóa học.
 • Khóa các thông điệp mới được gửi bởi những người không nằm trong danh sách liên hệ của tôi (Block all new messages from people who are not on my contact list): đây là cách để người dùng chặn các thông điệp không mong muốn.
 • Phát ra tiếng “beep” khi một thông điệp được gửi đến (Beep when a new message comes in).
 • Sử dụng trình soạn thảo HTML (Use HTML editor): chức năng này chỉ thực hiện được đối với một số trình duyệt có hỗ trợ trình soạn thảo HTML.
 • Phiên bản không có các khung và JavaScript (Version without frames and JavaScript). Gửi cho tôi các thông điệp khi tôi không đang đăng nhập vào khóa học (Email messages when I am offline): người dùng có thể nhận được bản sao của những thông điệp qua email mà không cần phải đăng nhập vào khóa học trên Moodle. Người dùng cũng có thể chọn một email khác với email trong hồ sơ của mình để nhận các bản sao thông điệp này.

Chức năng của công cụ Thông điệp

Không giống với công cụ diễn đàn và chat, các chức năng của công cụ thông điệp cá nhân chỉ có thể thiết lập ở mức toàn khóa học hoặc toàn hệ thống. Các chức năng đó bao gồm:

 • Đọc tất cả thông điệp.
 • Gửi một thông điệp đến nhiều người: cho phép người dùng gửi thông điệp đến nhiều người dùng bằng cách chọn trong danh sách Participants. Mặc định là chỉ có giáo viên có thể gửi thông điệp đến nhiều người cùng lúc.

Sử dụng công cụ Thông điệp một cách hiệu quả

Mục đích của công cụ thông điệp cá nhân là hỗ trợ việc trao đổi riêng giữa những người dùng với nhau. Công cụ này có một ưu điểm so với email là người dùng có thể theo dõi mọi thông tin trao đổi trên một cửa sổ duy nhất.

 • Thêm các liên hệ: Cách tốt nhất để quản lý các thông điệp là thêm vào danh sách liên hệ những người có thể sẽ trao đổi qua công cụ này. Cách duy nhất để truy nhập mục lưu trữ thông điệp với ai đó là thông qua danh sách liên hệ, hoặc người dùng phải tìm kiếm người đó thông qua thẻ tìm kiếm. Sẽ thuận tiện hơn nhiều khi người dùng muốn gửi thông điệp cho một người nào đó khi họ có trong danh sách liên hệ của mình, ngược lại phải tìm kiếm mỗi khi cần.
 • Sử dụng danh sách liên hệ: Phiên bản mới của Moodle cho phép người dùng gửi thông điệp đến nhiều người được chọn trực tiếp từ danh sách người tham gia.

Các bước gửi một thông điệp cho nhiều người cùng lúc:

 1. Chọn liên kết Participants trong khối People trên trang chính của khóa học.
 2. Chọn những người muốn gửi thông điệp hoặc chọn nút Select all (chọn tất cả) ở phía dưới danh sách để chọn tất cả những người trong danh sách.
 3. Chọn Add/Send Messages (Thêm/Gửi thông điệp) từ nút menu With selected users…(Với những người dùng được chọn…) ở phía dưới danh sách.
 4. Gõ thông điệp, sau đó chọn nút Preview (Xem trước).
 5. Nếu đã hài lòng với phần thông điệp vừa soạn, chọn nút Send. Ngược lại, chọn Edit để chỉnh sửa nội dung hoặc thêm bớt những người muốn gửi.