Restore Server từ Snapshot

Trong quá trình sử dụng, quý khách có thể gặp một số tình huống như server bị lỗi, dữ liệu bị mất , hoặc các thao tác sai từ phía con người… Để xử lý tình huống trên, Bizfly cung cấp chức năng restore lại server từ snapshot.

Chức năng này sẽ đưa server hiện tại về trạng thái tại thời điểm thực hiện bản snapshot.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn ổ cứng của server cần restore

Ở trang Dashboard chọn “Ổ cứng”

Untitled

Bước 2: Chọn chức năng restore

Chọn setting ổ cứng và click vào Restore

Untitled

Bước 3: Chọn bản snapshot muốn sử dụng

Sau khi chọn bản muốn sử dụng, click nút Restore ổ cứng

Untitled

và đợi quá trình hoàn tất.

Sau quá trình trên, server đã được restore lại bản snapshot đã chọn, quý khách có thể đăng nhập vào server để kiểm tra lại.