Nạp tiền: Ví MoMo

Hướng dẫn nạp tiền với ví điện tử MoMo.

  1. Từ Trang nạp tiền, https://manage.bizflycloud.vn/billing/#balance, chọn số tiền cần nạp, chọn Thanh toán.
  2. Tạo trang Nạp tiền vào Balance, mục Thanh toán qua Bizfly Billing, chọn Thanh toán bằng ví MoMo.
  3. Chọn Thanh toán ngay.

MoMo

  1. Tại giao diện MoMo, quét mã QR để thanh toán:

MoMo

  1. Chờ cho đến khi nhận được thông báo thành công hoặc thất bại từ giao diện của Bizfly Cloud.

MOMO