Bandwidth – Data transfer

1. Bandwidth – Băng thông mạng

Bandwidth biểu diễn cho tốc độ truyền tải dữ liệu (tính theo bit) trên một giây (thường gọi là bps). Băng thông lớn thì cùng một lúc có nhiều kết nối có thể truy cập vào server được. Nếu băng thông hẹp (băng thông nhỏ) thì các kết nối sẽ phải chờ nhau để truy cập, dẫn tới việc truyền thông tin sẽ bị tắc nghẽn. Khách hàng nên chọn dịch vụ có băng thông mạng lớn hơn mức dự kiến sử dụng để tránh tình trạng tắc nghẽn.

Chi tiết thông số bandwidth cloud server của BizFly Cloud:

  • Băng thông network nội bộ LAN của cloud server (LAN speed, Private network speed): 1Gbps.

  • Băng thông network từ cloud server ra mạng ngoài (internet speed, WAN speed, Public network speed): 100Mbps và có thể nâng cấp lên 200Mbps, 300Mbps, …, 4Gbps nếu khách hàng có nhu cầu.

2. Data Transfer – Lưu lượng thông tin

Data transfer cho biết lượng thông tin mà server có thể trao đổi với một server hoặc thiết bị khác trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm cả lượng thông tin upload và download của server. BizFly Cloud không giới hạn data transfer.