Bắt đầu nhanh


Giới thiệu

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn cách:
– Trỏ tên miền về hệ thống Bizfly Cloud DNS
– Cấu hình một bản ghi A
– Cấu hình một bản ghi CNAME
– Cấu hình một bản ghi MX
– Cấu hình một bản ghi TXT

Yêu cầu bắt buộc

Để thực hiện được theo hướng dẫn này, bạn cần có các thông tin sau:
– Tài khoản đăng ký 1 tên miền do chính bạn sở hữu.
– Tài khoản dịch vụ tại Bizfly Cloud (Đăng ký tại đây)
– Hiểu biết về các loại bản ghi A, CNAME, MX, TXT (Tìm hiểu thêm tại đây)

Các bước thực hiện

Bước 1:
– Đăng nhập vào tài khoản Bizfly Cloud, chọn dịch vụ DNS hoặc Ấn vào đây và đăng nhập
– Ấn vào nút “Tạo tên miền” để thêm tên miền của bạn vào Bizfly Cloud DNS.
Ví dụ: bizflycloud.tk

– Sau khởi tạo thành công, ta có tên miền mới với trạng thái chưa kích hoạt

Bước 2:
– Sau khi thêm tên miền, bạn cần đăng nhập vào trang quản lý tên miền và trỏ về hệ thống DNS của Bizfly Cloud.
– Ví dụ tên miền được mua ở tenten thì bạn sẽ đăng nhập vào trang quản lý tên miền của tenten và tiến hành cấu hình bản ghi NS có giá trị tương úng với gợi ý của hệ thống.
Trong ví dụ là ns1.bizflycloud.vn, ns2.bizflycloud.vn, ns3.bizflycloud.vn

– Tùy theo nhà cung cấp, thường sẽ phải đợi 1 khoảng thời gian để cho DNS được cập nhật lại. Bạn có thể xoá cache với Google Flush Cache:

– Sau khi trỏ thành công domain sẽ chuyển sang trạng thái Đang hoạt động:

Bước 3: Tạo các bản ghi

Cấu hình một bản ghi A

Bản ghi A dùng để trỏ tên miền tới các địa chỉ IPv4. Trong cấu hình dưới đây, bạn đã trỏ tên miền bizflycloud.tk tới địa chỉ IPv4 là 103.107.182.184
Lưu ý: Giá trị "@" tương ứng với tên miền gốc của bạn (bizflycloud.tk)

Sau khi tạo bản ghi thành công, bạn có thể kiểm tra bằng cách truy cập thử trang web với domain bizflycloud.tk hoặc sử dụng công cụ phân giải tên miền của Google Dig

Giờ website của bạn đã có thể truy cập qua tên miền mới.

Cấu hình một bản ghi CNAME

Bản ghi CNAME trỏ domain test-cname.bizflycloud.tk đến bizflycloud.tk. Tức là khi người dùng truy cập đến test-cname.bizflycloud.tk thì sẽ được chuyển hướng đến bizflycloud.tk.

Có thể kiểm tra kết quả trỏ đã thành công hay chưa bằng công cụ phân giải tên miền hoặc truy cập vào test-cname.bizflycloud.tk.

Cấu hình một bản ghi MX và TXT

Bản ghi MXTXT thường được dùng cho dịch vụ mail. Trong hướng dẫn này bạn sẽ trỏ bản ghi MXTXT để dùng với dịch vụ mail của Bizfly Cloud.

  • Trỏ bản ghi MX:

  • Trỏ bản ghi TXT:

Sau khi kiểm tra bản ghi MXTXT đã được trỏ về thì có thể dùng dịch vụ mail với domain bizflycloud.tk: