Clone server

*Clone server là tính năng cho phép khởi tạo một server mới trực tiếp từ một server đã có.

Tính năng này được sử dụng khi:

  • Khách hàng muốn tạo một server mới giống hệt hệ điều hành, cấu hình dịch vụ trong rootdisk giống server cũ
  • Khách hàng muốn đổi gói mạng từ free băng thông sang free datatransfer hoặc ngược lại mà chỉ cần giữ lại dữ liệu rootdisk, không cần giữ lại IP

Một số lưu ý khi clone server

  • Chỉ có rootdisk được clone, các datadisk (hay ổ cứng gắn thêm) không được clone cùng
  • Server mới được clone ra cùng region (HN1, HN2, HCM…) với server cũ
  • Server mới được clone ra cùng loại server (basic, premium..) với server cũ
  • Server mới được clone ra có ổ cứng cùng loại (HDD, SSD) với server cũ
  • Server mới được tạo có thể lựa chọn cấu hình CPU/RAM khác server cũ
  • Server mới được tạo có thể sử dụng gói mạng (free băng thông, free datatransfer) khác server cũ
  • Server mới được tạo có thể thêm ổ gắn thêm (datadisk) tùy ý khác server cũ

Hướng dẫn clone server

Ở trang dashboard chọn Cloud Server

Untitled

Chọn máy chủ cần clone, click vào dấu dấu 3 chấm và chọn Clone server

Untitled

Trình duyệt sẽ chuyển hướng đến trang khởi tạo server mới, với lựa chọn sẵn server được clone.

Bên dưới bạn cần chọn cấu hình, gói mạng, nhập tên server…và xác nhận khởi tạo giống như khởi tạo một server thông thường.

Untitled