Clone server

Clone server là tính năng cho phép khởi tạo một server mới trực tiếp từ một server đã có.

Tính năng này được sử dụng khi:

  • Khách hàng muốn tạo một server mới giống hệt hệ điều hành, cấu hình dịch vụ trong rootdisk giống server cũ
  • Khách hàng muốn đổi gói mạng từ free băng thông sang free datatransfer hoặc ngược lại mà chỉ cần giữ lại dữ liệu rootdisk, không cần giữ lại IP

Một số lưu ý khi clone server

  • Chỉ có rootdisk được clone, các datadisk (hay ổ cứng gắn thêm) không được clone cùng

  • Server mới được clone ra cùng region (HN1, HN2, HCM…) với server cũ

  • Server mới được clone ra cùng loại server (basic, premium..) với server cũ

  • Server mới được clone ra có ổ cứng cùng loại (HDD, SSD) với server cũ

  • Server mới được tạo có thể lựa chọn cấu hình CPU/RAM khác server cũ

  • Server mới được tạo có thể sử dụng gói mạng (free băng thông, free datatransfer) khác server cũ

  • Server mới được tạo có thể thêm ổ gắn thêm (datadisk) tùy ý khác server cũ

Hướng dẫn clone server

Có 3 cách để clone một server:

Cách 1: Từ trang Khởi tạo server

Lựa chọn Khởi tạo từ menu:

Tại trang khởi tạo server mới, lựa chọn server đã có để clone:

Bên dưới bạn cần chọn cấu hình, gói mạng, nhập tên server…và xác nhận khởi tạo giống như khởi tạo một server thông thường.

Cách 2: Từ trang danh sách server

Từ trang danh sách toàn bộ các server, bạn có thể chọn Clone server:

Trình duyệt sẽ chuyển hướng đến trang khởi tạo server mới, với lựa chọn sẵn server được clone.
Bên dưới bạn cần chọn cấu hình, gói mạng, nhập tên server…và xác nhận khởi tạo giống như khởi tạo một server thông thường.

Cách 3: Từ trang thông tin chi tiết của server cần clone

Từ trang thông tin chi tiết của một server, bạn có thể chọn Clone server để clone chính server này

Trình duyệt sẽ chuyển hướng đến trang khởi tạo server mới, với lựa chọn sẵn server được clone.
Bên dưới bạn cần chọn cấu hình, gói mạng, nhập tên server…và xác nhận khởi tạo giống như khởi tạo một server thông thường.