Tích hợp Joomla

Bước 1Đăng ký website với BizFly Cloud CDN

Nhận domain CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn được cấp qua email đã đăng ký.

Bước 2: Cài đặt plugin CDN

Download plugin CDNforJoomla tại đây

Truy cập vào trang quản trị Joomla

Trên thanh công cụ nằm ngang phía trên chọn Extensions → Extensions Manager

Click vào Choose File, tìm đến file plugin vừa download về máy rồi click Upload & Install

Bước 3: Cấu hình

Quay lại Extensions, chọn Plugin Manager

Gõ CDN trong ô tìm kiếm và click vào box CDN for Joomla

Điền thông tin CDN được cấp vào ô CDN Domain, đồng thời chọn Enabled tại box Status, cuối cùng click vào Save & Close

Chọn System trên thanh công cụ → Clear Cache, sau đó chọn xóa hết các file cache xuất hiện trên màn hinh.

Bước 4: Kiểm tra CDN hoạt động