Tích hợp Joomla

Bước 1: Khởi tạo tên miền trên trang dashboard của Bizfly Cloud sau đó hệ thống sẽ tự động tạo tên miền CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn. Bạn sẽ sử dụng tên miền CDN này để tích hợp vào website của mình.

Bước 2: Cài đặt plugin CDN

Download plugin CDNforJoomla tại đây

Truy cập vào trang quản trị Joomla

Trên thanh công cụ nằm ngang phía trên chọn Extensions → Extensions Manager

Click vào Choose File, tìm đến file plugin vừa download về máy rồi click Upload & Install

Bước 3: Cấu hình

Quay lại Extensions, chọn Plugin Manager

Gõ CDN trong ô tìm kiếm và click vào box CDN for Joomla

Điền thông tin CDN được cấp vào ô CDN Domain, đồng thời chọn Enabled tại box Status, cuối cùng click vào Save & Close

Chọn System trên thanh công cụ → Clear Cache, sau đó chọn xóa hết các file cache xuất hiện trên màn hinh.

Bước 4: Kiểm tra CDN hoạt động