Tạo và xóa Secondary Node

Bizfly Cloud Database là dịch vụ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây giúp người dùng, doanh nghiệp triển khai một giải pháp quản trị dữ liệu hiệu quả, đảm bảo khả năng khôi phục toàn vẹn dữ liệu trong các tình huống sự cố thảm họa. Đồng thời thực hiện giám sát thông tin liên quan đến hệ quan trị cơ sở dữ liệu của người dùng, tự động điều chỉnh khả năng lưu trữ dữ liệu theo nhu cầu sử dụng tài nguyên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bizfly Cloud Database là dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Bizfly Cloud trong thời gian Beta và dùng thử. Các nội dung liên quan đến chi phí sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo.


Giới thiệu về Secondary Nodes

Secondary Node có nhiệm vụ dự phòng, dùng để tự động thay thế cho Primary Node khi xảy ra lỗi.

Khuyến nghị sử dụng Secondary Node để tăng tính sẵn sàng cho dịch vụ, ứng dụng.

Ta có 2 cách để tạo Secondary Node:

  1. Tạo trong khi tạo Cloud Database.
  2. Tạo thủ công trong Database Node.

Tạo Secondary Node

  1. Truy cập vào phần quản lý của Database Instance

Untitled

  1. Truy cập vào tab Nodes

Untitled

  1. Tìm đến mục Secondary Node, sau đó chọn tạo Secondary Node

Untitled

  1. Chọn Data center đặt tên và tạo

Untitled

Tạo xong giao diện sẽ hiện ra như thế này:

Untitled

Trong đây ta cũng có thể xóa Secondary Node.