Triển khai Static Web (Cơ bản)

Điều kiện tiên quyết

  • Bạn cần có tài khoản tại BizflyCloud và tài khoản này có quyền sử dụng App Engine.
  • Tài khoản của bạn chưa đạt ngưỡng giới hạn về tài nguyên.

App Engine triển khai ứng dụng Static Web của bạn thế nào?

Với cách thức triển khai Static Web cơ bản bạn có thể triển khai trang web tĩnh của mình ngay lập tức với cấu hình mặc định một cách nhanh chóng mà không cần thêm hành động gì khác.

Bizfly App Engine sẽ đóng gói source code của bạn và triển khai lên trên hạ tầng của BizflyCloud.

Bizfly App Engine phát hiện ứng dụng dạng Static Web thông qua các file đặc trưng như:

  • index.html
  • index.htm
  • Default.htm

image

Lưu ý:

  • Để triển khai ứng dụng Static Web bạn chọn Service Type khi tạo Service là Static
  • Port mà ứng dụng sẽ chạy là 80 nên bạn không cần thay đổi.

Tham khảo source code mẫu tại: https://github.com/bizflycloud/app-engine-static-sample