Tích hợp OpenCart

Bước 1: Khởi tạo tên miền trên trang dashboard của Bizfly Cloud sau đó hệ thống sẽ tự động tạo tên miền CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn. Bạn sẽ sử dụng tên miền CDN này để tích hợp vào website của mình.

Bước 2: Cài đặt Plugin CDN

Download plugin HITCDN cho OpenCart tại đây.

Sau khi giải nén file trên, upload 2 thư mục adminsystem lên thư mục gốc của website.

Truy cập trang quản trị OpenCart

Trên thanh công cụ chọn ExtensionsModules

Khi màn hình liệt kê các module xuất hiện, đến dòng HitCDN Integration rồi nhấn Install

Bước 3: Cấu hình CDN

Cũng tại chính dòng HitCDN Integration trên, tiếp tục nhấn vào Edit

Chọn Enabled tại ô Status, điền thông tin domain được cấp tại CDN Domain URL, tích chọn vào các ô còn lại rồi nhấn Save

Bước 4: Kiểm tra CDN hoạt động