Hướng dẫn

Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ Cloud Backup

Hướng dẫn cơ bản sử dụng dịch vụ Cloud Backup


Khởi tạo mới machine để quản lý việc backup cho từng server của bạn.
Tạo backup directory để thao tác trên dashboard
Backup tự động là một tính năng hữu ích khi sử dụng dịch vụ Cloud Backup. Bạn sẽ không cần phải lo về số lượng các bản backup nhiều làm tràn bộ nhớ, các bản backup cần xóa khi nào, thời điểm nào backup là hợp lý,… Tất cả sẽ được tự động hóa qua policy.
Tính năng đặc trưng của dịch vụ, sao lưu và khôi phục các file và thư mục.
Tính năng sử dụng khi bạn quên download file cấu hình của agent hoặc sao chép script cài đặt agent. Bạn sẽ cần lấy lại access key để tiến hành cài đặt thủ công.