Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Các bước đăn ký tài khoản

1/ Người dùng truy cập vào trang đăng ký qua đường dẫn: https://manage.bizflycloud.vn/register hoặc qua https://bizflycloud.vn/ > chọn Đăng ký.

2/ Tại giao diện đăng ký tài khoản

register

Người dùng nhập:

 • Địa chỉ email hợp lệ. Các thông tin về hóa đơn, dịch vụ sẽ được Bizfly Cloud gửi qua địa chỉ email này.
 • Mật khẩu: tối thiểu 8 ký tự, gồm ít nhất:
  • 1 ký tự chữ cái thường.
  • 1 ký tự chữ cái viết hoa.
  • 1 ký tự chữ số.
  • 1 ký tự đặc biệt, VD: ~!@#$%^&*()_+=-
 • Tên đầy đủ
 • Số di động: là số điện thoại mã vùng Việt Nam, có khả năng nhận cuộc gọi và tin nhắn SMS.

Đảm bảo bạn đã đọc kỹ các tài liệu trước khi hoàn tất đăng ký:

Sau đó chọn đăng ký ngay.

3/ Màn hình thông báo đăng ký thành công

confirm-register

4/ Người dùn kiểm tra hòm mail để lấy đường dẫn kích hoạt tài khoản.

Email được gửi từ BizFly Cloud Customer Service no-reply@bizflycloud.vn

Tiêu đề: [BizFly Cloud] Xác thực email.

email-confirm-register

5/ Người dùng click vào link xác thực

6/ Màn hình thông báo đã xác thực thành công

success-register

7/ Hệ thống sẽ tự động chuyển hướng trình duyệt vào dashboard.

Các lỗi có thể xảy ra

 • Email đã được đăng ký: chọn quên mật khẩu hoặc đổi sang 1 địa chỉ email khác.
 • Không nhận được email xác thực:
  • Tại màn hình thông báo xác thực: chọn gửi lại mã
  • Vui lòng đăng nhập lại, hệ thống sẽ bắt đầu phiên làm việc mới và gửi đường dẫn khác cho bạn.
 • Đường dẫn xác thực trong mail hết hạn:
  • Vui lòng đăng nhập lại, hệ thống sẽ bắt đầu phiên làm việc mới và gửi đường dẫn khác cho bạn.

Ngoài ra, bạn có thể gửi yêu cầu cho bộ phận hỗ trợ của Bizfly Cloud để được trợ giúp xử lý.