Resources

Để có thể sử dụng chứng chỉ SSL bạn phải có sẵn chứng chỉ SSL hoặc sử dụng chứng chỉ SSL miễn phí được cung cấp bởi Let’s Encrypt. Các certificate được Bizfly Cloud lưu tại một nơi bảo mật, an toàn, hệ thống lưu trữ các certificate được mã hóa và không thể truy cập bởi bất cứ ai bao gồm cả các nhân viên của Bizfly Cloud.
Chức năng Xóa cache CDN có tác dụng xóa các tập tin đã lưu cache trong máy chủ CDN. Khi có request mới đến các tập tin này, CDN cache lại thông tin mới của Origin để trả về cho trình duyệt web.
Rules Engine là tính năng cho phép khách hàng tùy chỉnh các thao tác xử lý requests hoặc tùy chỉnh cấu hình lưu trữ dữ liệu (Caching) trên hệ thống CDN dựa theo các quy tắc (Rule) đã được thiết lập trước.
Secure link (bảo mật liên kết) là tính năng giúp bảo vệ các liên kết khỏi các truy cập không mong muốn. Tính năng này đảm bảo một liên kết chỉ có thể truy cập trong một khoảng thời gian xác định.