Hướng dẫn kiểm tra kết nối đến cloud server

Bài viết sẽ cung cấp và hướng dẫn khách hàng sử dụng tool để kiểm tra tình trạng kết nối mạng đến cloud server

Bước 1: Tải file check_network_ip_en.ps1 từ website https://network-tools.ss-hn-1.bizflycloud.vn/check_network_ip_en.ps1

Bước 2: Chuột phải lựa chọn “Run with PowerShell

Bước 3: Máy có thể sẽ hỏi bạn có muốn mở file này không? Chọn “Open” để mở file:

Bước 4: Khi chương trình chạy, hãy nhập địa chỉ cần kiểm tra kết nối tới (có thể nhập địa chỉ theo tên miền hoặc IP) rồi nhấn Enter:
Ví dụ ở đây chúng tôi kiểm tra kết nối tới domain vccorp.vn

Bước 5: Trong thời gian khoảng 60s chương trình sẽ tự động chạy kiểm tra Network, kiểm tra xong giao diện chương trình sẽ tự động tắt

Bước 6: Kết quả sẽ được lưu ra file có tên theo mẫu: result_vccorp.vn.txt (trong đó vccorp.vn là tên địa chỉ bạn đã nhập ở Bước 4):

Bước 7: Hãy gửi file kết quả này tới bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được hỗ trợ
Email: support@bizflycloud.vn