Khởi tạo server

Lưu ý: Hiện tại Bizflycloud sẽ không tự động cung cấp dải mạng LAN khi quý khách chưa có VPC network, nếu quý khách có nhu cầu sử dụng thì vui lòng tạo VPC network theo hướng dẫn tại đây.

Để tạo một cloud server, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1 : Chọn vào service cloud server

Untitled

Bước 2 : Chọn chức năng tạo máy chủ

Tại chức năng Khởi tạo phía bên phải màn hình

Untitled

Bước 3: Chọn Hệ điều hành

Tại trang tạo server

Bạn có thể tạo máy chủ từ hệ điều hành có sẵn, snapshot, ổ cứng có chứa hệ điều hành hoặc từ các ứng dụng được build sẵn bởi Bizfly Cloud.

Untitled

Bước 4: Chọn Billing Plan

Chọn kế hoạch thanh toán phù hợp với đặc thù nhu cầu sử dụng máy chủ của Quý khách. Lựa chọn giữa: Subscription và On demand (Tham khảo).

  • Subscription : Thanh toán theo tháng (thanh toán đến cuối tháng).

  • On Demand : Thanh toán theo giờ (thanh toán trước 72 giờ).

Untitled

Bước 5 : Chọn loại máy chủ

Chọn loại máy chủ phù hợp, tối ưu cho nhu cầu sử dụng và chi phí. Lựa chọn giữa máy chủ: Basic, Premium và Enterprise và Dedicated CPU ( Tham Khảo ).

Dòng Cloud Server giá tầm trung thích hợp để chạy các dịch vụ, ứng dụng cỡ vừa và nhỏ. Đây là dòng đáp ứng gần như toàn bộ các nhu cầu sử dụng thông thường trong các doanh nghiệp.

Untitled

Lưu ý: loại máy chủ Dedicated không thanh toán theo On Demand

Bước 6 : Chọn Data Center

Bạn có thể lựa chọn nơi đặt máy chủ(Data center) để khởi tạo máy chủ.

Nếu khởi tạo máy chủ từ snapshot, volume, hay server, Datacenter sẽ tự động lựa chọn theo thuộc tính của tài nguyên đó.

Untitled

Bước 7 : Chọn cấu hình

Bizfly Cloud cung cấp 3 tùy chọn cho bước chọn cấu hình này : Tiêu chuẩn, Tối ưu và Tùy chỉnh.

Cấu hình bao gồm các thông số về CPU, RAM và Disk (HDD hoặc SSD)

Untitled

Bước 8 : Có thể chọn thêm ổ cứng hoặc không

Với các ứng dụng cần lưu trữ lớn, quý khách nên sử dụng ổ cứng gắn ngoài để đảm bảo về dữ liệu và khả năng mở rộng dễ dàng. Chúng tôi hỗ trợ tối đa 5 ổ cứng gắn ngoài, dung lượng mỗi ổ từ 20 GB đến 2 TB.

Với các server muốn dùng thêm 1 ổ cứng cho một mục đích nào đó ( VD: để lưu trữ data riêng với ổ cứng chứa hệ điều hành…) bạn có thể tick vào ô thêm ổ cứng, chọn loại (HDD hoặc SDD ) và chọn dung lượng. Nếu không cần thêm ổ cứng , bạn có thể bỏ qua bước này và bỏ tick ô chọn.

Untitled

Bước 9 : Cấu hình network nâng cao và ssh key

9.1 DataTransfer hay Banbwidth

Trong cấu hình network nâng cao bạn có thể chọn Miễn phí DataTransfer hoặc Miễn phí Banbwidth ( đối với máy chủ Basic chỉ Miễn phí DataTransfer ).

Untitled

9.2 Các trường hợp sử dụng wan ip

Tùy theo nhu cầu bạn có thể chọn trường hợp tương ứng hoặc bỏ qua.

Untitled

9.3 Private Network

Nếu có nhu cầu sử dụng dải mạng Lan bạn cần tạo VPC network (Hướng dẫn tạo VPC).

Untitled

9.4 Thêm ssh key nếu có nhu cầu sử dụng.

Với các server chạy hệ điều hành Linux hoặc Unix (như Ubuntu, Centos, Debian…) các bạn có thể chọn sử dụng ssh-key để đăng nhập vào server thay vì chỉ dùng password.

Nếu bạn không có nhu cầu dùng ssh-key hãy bỏ qua bước này.

Untitled

Bước 10: Chọn số lượng máy chủ và đặt tên cho server

Untitled

Bước 11 : Thực hiện thanh toán

Untitled

Bước 12 : Thực hiện xác thực thanh toán

Untitled

Sau khi tạo thành công

Untitled