Tích hợp Magento

Bước 1: Khởi tạo tên miền trên trang dashboard của Bizfly Cloud sau đó hệ thống sẽ tự động tạo tên miền CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn. Bạn sẽ sử dụng tên miền CDN này để tích hợp vào website của mình.

Bước 2: Cấu hình CDN

Truy cập trang quản trị Magento

Trên thanh công cụ nằm ngang, chọn System → Configuration

Trên cột công cụ bên trái, chọn GENERAL → Web → Unsecure

Trong mục Unsecure, điền thông tin domain CDN được cấp thay thế cho giá trị {{unsecure_base_url}} trong các ô Base Skin URLBase Media URL, và Base JavaScript URL.

Cuối cùng nhấn Save Config.

Bước 3: Kiểm tra CDN hoạt động