Tích hợp Magento

Bước 1Đăng ký website với BizFly Cloud CDN

Nhận domain CDN có dạng xxxxx.cdn.vccloud.vn được cấp qua email đã đăng ký.

Bước 2: Cấu hình CDN

Truy cập trang quản trị Magento

Trên thanh công cụ nằm ngang, chọn System → Configuration

Trên cột công cụ bên trái, chọn GENERAL → Web → Unsecure

Trong mục Unsecure, điền thông tin domain CDN được cấp thay thế cho giá trị {{unsecure_base_url}} trong các ô Base Skin URLBase Media URL, và Base JavaScript URL.

Cuối cùng nhấn Save Config.

Bước 3: Kiểm tra CDN hoạt động