Kubernetes Engine

Bizfly Kubernetes Engine là dịch vụ xây dựng và quản lý Kubernetes cluster hoàn toàn. Bắt đầu sử dụng Kubernetes chỉ với vài click chuột.

Bảng giá

Tham khảo bảo giá chi tiết tại đây

Lợi ích khi sử dụng

  • Kế thừa toàn bộ ưu điểm từ Kubernetes nguyên bản

  • Giảm chi phí vận hành

  • Giảm chi phí hạ tầng

Tính năng

Quản lý tự động các cụm Kubernetes

Không cần lo lắng về vận hành hoặc xử lý các sự cố gặp phải. Các Kubernetes cluster của bạn được Bizfly Cloud đảm bảo luôn sẵn sàng.

Auto Scaling

Tự động điều chỉnh số lượng máy chủ theo mức độ sử dụng

Cloud Integration

Hỗ trợ các tính năng tích hợp với cloud như LoadBalancer service, PersistentVolume và VolumeSnapshot

Multi AZ cluster và các cấu hình linh hoạt

Cho phép đặt worker nodes ở các Availability Zone (Data center) khác nhau giúp tăng khả năng sẵn sàng, nhiều cấu hình linh hoạt phục vụ các nhu cầu khác nhau.