Kubernetes Engine

Bizfly Kubernetes Engine là dịch vụ xây dựng và quản lý Kubernetes cluster hoàn toàn. Bắt đầu sử dụng Kubernetes chỉ với vài click chuột.

Bảng giá

Tham khảo bảo giá chi tiết tại đây

Lợi ích khi sử dụng

  • Kế thừa toàn bộ ưu điểm từ Kubernetes nguyên bản

  • Giảm chi phí vận hành

  • Giảm chi phí hạ tầng

Tính năng

Quản lý tự động các cụm Kubernetes

Không cần lo lắng về vận hành hoặc xử lý các sự cố gặp phải. Các Kubernetes cluster của bạn được Bizfly Cloud đảm bảo luôn sẵn sàng.

Auto Scaling

Tích hợp với Bizfly Auto Scaling giúp giám sát và tự động điều chỉnh số lượng máy chủ theo nhu cầu.

Cloud Integration

Hỗ trợ LoadBalancer service và Persistent Volume thông qua tích hợp đầy đủ với Bizfly Cloud Server, Load Balancer, …

Multi AZ cluster và các cấu hình linh hoạt

Cho phép chạy các worker nodes ở các Availability Zone khác nhau giúp tăng khả năng sẵn sàng, nhiều cấu hình linh hoạt phục vụ các nhu cầu khác nhau.