Key Management Service


Bizfly Key Management Service là dịch vụ cho phép tạo và quản lý các thông tin cá nhân của khách hàng như Secret Key, Cetificate, …Lợi ích của việc sử dụng Key Management Service

  1. An toàn
  2. Bảo mật