Xóa cache trên CDN

Khi cập nhật dữ liệu ở Origin, máy chủ CDN không tự động cập nhật dữ liệu các tập tin đã cache.

Chức năng Xóa cache CDN có tác dụng xóa các tập tin đã lưu cache trong máy chủ CDN. Khi có request mới đến các tập tin này, CDN cache lại thông tin mới của Origin để trả về cho trình duyệt web.

Step 1: Truy cập vào trang quản lý CDN, chọn domain CDN cần quản lý

Step 2: Lựa chọn Task Xóa cache side-bar bên trái

Step 3: Lựa chọn yêu cầu xóa cache

Lựa chọn Xóa toàn bộ trên các máy chủ CDN hoặc Xóa theo danh sách tùy chọn

  • Xóa toàn bộ trên các máy chủ CDN: giúp xóa toàn bộ cache đã lưu trước đó trên các máy chủ CDN. Giúp cache lại bản update mới nhất của trang web, tuy nhiên thời gian xóa cache lâu (Khoảng từ 20 -30 phút)

  • Xóa Cache theo danh sách tùy chọn: giúp xóa các file, mục chọn trước. Thời gian xóa cache nhanh, sau khi xóa sẽ update bản mới nhất của file, mục đã chọn.

    • Điền thông tin file, mục cần xóa bằng cách thêm đường dẫn

    • Tích chọn Xóa Cache > Đồng ý để xóa cache.

Step 4: Load lại trang để kiểm tra CDN đã trả ra cache mới chưa.