Miễn phí datatransfer

Khi lựa chọn gói mạng miễn phí datatransfer, cloud server của khách hàng sẽ có thông số mạng như sau:

  • Băng thông network nội bộ LAN của cloud server (LAN speed, Private network speed): 1Gbps.

  • Băng thông network từ cloud server ra mạng ngoài (internet speed, WAN speed, Public network speed): 100Mbps
    Có thể nâng cấp (mất phí) lên 200Mbps, 300Mbps, …, 4Gbps nếu khách hàng có nhu cầu.

  • Datatransfer không giới hạn.