Hướng dẫn khởi tạo tên miền CDN

Bước 1:  Khởi tạo domain CDN

– Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Tích chọn “Khởi tạo” trên Dashboard, cuộn Menu và chọn dịch vụ “CDN”

– Sau khi vào trang khởi tạo tên miền mới, tiến hành cấu hình theo yêu cầu:

 • Lựa chọn giao thức kết nối: HTTP/HTTPS. Đây là giao thức mà các server CDN sẽ sử dụng để request đến server gốc của bạn để lấy file.
 • Tên miền: Nhập tên miền mà quý khách muốn sử dụng dịch vụ CDN.
 • Địa chỉ máy chủ gốc: Thêm danh sách các tên miền hoặc địa chỉ IP của máy chủ gốc để các máy chủ CDN request tới lấy dữ liệu.
 • Tự động tối ưu hình ảnh: ON/OFF. Đây là giao thức mà các server CDN sẽ sử dụng để request đến server gốc của bạn để lấy file.
 • Tích chọn “Thêm tên miền mới” > “Chấp nhận” Để hoàn thành khởi tạo tên miền.
- Sau khi khởi tạo thành công sẽ nhận được một domain CDN  example.cdn.vccloud.vn để tích hợp vào website.

 • Tên miền tùy chỉnh: Tạo tên miền tùy chỉnh thay thế cho domain mặc định được cung cấp.
 • Chứng chỉ SSL: Chứng chỉ ssl được up cho domain tùy chỉnh nếu sử dụng giao thức HTTPS.
 • Tích chọn “Hoàn thiện và tích hợp” : Để hoàn thành và tiến hành tích hợp CDN cho website.

Lưu ý:

 • Sau khi tạo tên miền tùy chỉnh, cần phải trỏ lại bản ghi DNS theo hướng dẫn tại đây .

 • Up và quản lý SSL Certificate theo hướng dẫn tại đây .

– Lựa chọn dịch vụ mà Website của quý khách đang sử dụng để tích hợp CDN

Bước 2: Quản lý CDN

- Sau khi đăng nhập vào hệ thống, tích chọn " CDN"
- Lựa chọn domain để quản lý. Gồm các task:

 • Theo dõi: Theo dõi lưu lượng sử dụng của CDN
 • Sử dụng: Tổng lưu lượng CDN sử dụng theo ngày. Được update vào 00:00PM.
 • Địa chỉ máy chủ gốc: Cập nhật thông tin khởi tạo domain CDN.
 • Bảo mật liên kết
 • Tối ưu ảnh
 • Tùy biến tên miền: Cập nhật lại thông tin domain tùy biến và SSL.
 • Tích hợp
 • Xóa cache: Xóa theo danh sách file hoặc xóa cache all (sắp ra mắt)
 • Xóa CDN: Lựa chọn xóa bỏ CDN đang sử dụng.

Lưu ý: Để tránh trường hợp các file không được cache qua CDN, vui lòng set Header “cache-control: Public”

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP VÀ SỬ DỤNG CDN TẠI ĐÂY.