Triển khai ứng dụng NodeJS

Điều kiện tiên quyết

 • Bạn cần có tài khoản tại BizflyCloud và tài khoản này có quyền sử dụng App Engine.
 • Tài khoản của bạn chưa đạt ngưỡng giới hạn về tài nguyên.

App Engine triển khai ứng dụng NodeJS của bạn thế nào?

App Engine sẽ đóng gói source code của bạn và triển khai lên trên hạ tầng của BizflyCloud mà không cần yêu cầu hành động gì thêm.

Tuy nhiên để làm được việc này thì source code của bạn phải cung cấp đủ thông tin cho App Engine tiến hành cài đặt và cấu hình các thành phần cần thiết.

App Engine sẽ phát hiện ngôn ngữ bạn sử dụng thông qua file package.json. Chính vì vậy ứng dụng của bạn cần có file này để triển khai. package.json sẽ chứa những thông tin về ứng dụng của bạn như: runtime version, dependencies, run command,…

Ví dụ npm package.json:


{
  "author": "BizflyCloud App Engine",
  "dependencies": {
    "express": "^4.18.1"
  },
  "description": "Sample Node.js Application using NPM",
  "license": "Apache-2.0",
  "name": "sample",
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "https://github.com/paketo-buildpacks/samples"
  },
  "scripts": {
    "start": "echo \"start\" && node server.js"
  },
  "version": "0.0.0"
}

Với file packages.json như bên trên, tương ứng ta có:

 • Run command: echo "start" && node server.js
 • Thư viện sẽ cài đặt: “express”: “^4.18.1”

Source code mẫu

Cách tốt nhất để hình dung là có một repo mẫu để làm theo, chính vì vậy ở đây chúng tôi chuẩn bị một số source code mẫu theo từng loại package manager. Bạn có thể tải về source code này và tiến hành triển khai lên nền tảng App Engine.

Samples Code: https://github.com/bizflycloud/app-engine-samples-code/tree/master/nodejs