Quick Start


Tạo Cloud Drive

 1. Truy cập trang chủ https://manage.bizflycloud.vn/

 2. Chọn Tất cả dịch vụ. Chọn Cloud Drive

 3. Dịch vụ drive. Để tạo drive chọn bất kì một trong hai nút Tạo drive

 4. Các bước cài đặt drive

  Bước 1: Chọn gói drive

  Bước 2: Nếu không chọn cấu hình nâng cao thì có thể chỉnh sửa tên drive theo ý muốn sau đó chọn Tạo Drive (Domain mặc định sẽ được tạo bởi Bizfly Drive).

  Xác nhận tạo drive bằng cách nhấn Chấp nhận

  Quá trình tạo sẽ mất từ 4 đến 5 phút. Sau khi khởi tạo thành công sẽ thu được

  Truy cập vào domain trên để sử dụng dịch vụ drive

  Thông tin đăng nhập sẽ được gửi vào mail của khách hàng ngay khi drive được tạo thành công

  Bước 3: Quay lại trường hợp cấu hình nâng cao tại bước tạo drive

  Chọn Cấu hình nâng cao

  Có thể cấu hình domain và SSL của khách hàng để thay thế cho domain mặc định bằng cách nhập thông tin của khách hàng vào những ô yêu cầu.

  Để tạo thêm chứng chỉ SSL có thể chọn tạo chứng chỉ mới

  Nhập những thông tin cần thiết và chọn Thêm chứng chỉ

  Chọn logo cho drive của bạn, nếu không chọn thì logo mặc định sẽ là

  Sau đó chọn Tạo Drive, các bước tiếp theo sẽ tương tự như trên.