KAS ( Kafka As A Service )

Tổng quan

Bizfly Kafka as a Service (KAS) là một loại dịch vụ cho Apache Kafka giúp bạn dễ dàng chạy Apache Kafka mà không cần phải quản lý và mở rộng dung lượng cụm. KAS tự động cung cấp và chia tỷ lệ tài nguyên máy tính và lưu trữ.

Tính năng

Không phải quản lý server:
  • Khi sử dụng KAS, bạn không phải tạo và quản lý bất kỳ cụm Apache Kafka nào. Với một vài cú nhấp chuột trong giao diện điều khiển, bạn có thể tạo topic và sử dụng topic cho các ứng dụng của bạn ngay lập tức. Một khi bạn tạo cấu hình topic mong muốn của bạn, KAS tự động quy định, điều chỉnh cấu hình, và quản lý hoạt động của cụm Apache Kafka và Apache Zookeeper.
Tính khả dụng cao:
  • Tất cả các cụm được cung cấp trên nhiều vùng khả dụng, được hỗ trợ bởi thỏa thuận cấp dịch vụ của KAS và được hỗ trợ bởi các hệ thống tự động phát hiện và phản hồi các sự cố trong cơ sở hạ tầng cụm và phần mềm Apache Kafka. Đặc biệt,KAS được triển khai với mô hình Multi-DC, có nghĩa là, nếu toàn cụm Apache Kafka ở 1 DC bị chết thì cụm Kafka ở DC còn lại sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các ứng dụng của bạn, ứng dụng của bạn sẽ không cần phải thay đổi bất cứ gì khi 1 thảm họa xảy ra. Nếu một thành phần bị lỗi, KAS sẽ tự động thay thế nó mà không cần thời gian ngừng hoạt động đối với các ứng dụng của bạn. KAS quản lý tính khả dụng của các nút Apache ZooKeeper của bạn, do đó bạn không cần phải bắt đầu, dừng hoặc tự mình truy cập trực tiếp vào các nút. KAS cũng tự động triển khai các bản vá phần mềm khi cần thiết để giữ cho cụm của bạn được cập nhật và hoạt động trơn tru.
Tính bảo mật cao:
  • KAS cung cấp cơ chế chứng thực SASL/SCRAM và mã hóa TLS cùng với danh sách kiểm soát truy cập Apache Kafka (ACL) để kiểm soát quyền truy cập của máy khách.

  • KAS mã hóa dữ liệu của bạn mà không cần cấu hình đặc biệt hoặc các công cụ của bên thứ ba. Theo mặc định, tất cả dữ liệu có thể được mã hóa bằng cách sử dụng kết nối SSL.KAS cũng mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền qua TLS giữa các broker và giữa các client và các broker trên cụm.

Chi phí thấp nhất:
  • KAS cho phép bạn bắt đầu với ít hơn 2.5 $ mỗi ngày. Khách hàng thường phải trả từ 0,05 đô la đến 0,07 đô la cho mỗi GB đã nhập, tất cả, có thể bằng 1/13 chi phí của các nhà cung cấp được quản lý khác. Truy cập KAS để biết giá hiện tại.
Tích hợp sâu:
  • KAS cho phép bạn theo dõi các metrics của topic, consumer, producer, partition từ đó cho phép bạn sớm phát hiện các vấn đề về việc sử dụng tài nguyên..
Khả năng mở rộng cụm linh hoạt:
  • Cụm Kafka sử dụng KAS có thể mở rộng để đáp ứng khi các yêu cầu về khối lượng công việc tăng cao. Việc mở rộng là hoàn toàn trong suốt với người dùng. Với số lượng broker lớn trong 1 cụm KAS sẽ cung cấp cho người dùng thông lượng lớn, việc lưu trữ và xử lý khối lượng lớn dữ liệu ở tốc độ cao.